Febrer d’Accés Obert en RiuNet


Vegem un exemple: un grup d’investigació amb un projecte finançat per la Unió Europea elabora un article amb les conclusions principals de la seua investigació. En ser finançat per la UE la publicació ha d’estar en accés obert però el grup necessita publicar-lo en una revista d’impacte per a completar la seua carrera investigadora i poder accedir a altres finançaments i projectes, però no troba una revista en accés obert que els interesse.

Les opcions del grup d’investigació són vàries: publicar en una revista d’accés obert o híbrida o, bé, publicar en una revista que permeta en la seua política editorial el depòsit en el repositori institucional de l’alguna versió de l’article. De manera paral·lela al fiançament del model d’accés obert, s’han produït canvis en les polítiques editorials dels principals editors científics que han anat acceptant el depòsit en repositoris institucionals d’alguna de les versions de l’article.

Això fa possible que, en el cas de la UPV, quan un investigador puja una publicació a Senia aquesta puga ser consultada en accés obert en RiuNet si així ho permet la política editorial, complint rigorosament els possibles embargaments, de manera que l’autor, no sols es beneficie dels avantatges de l’accés obert, si no que puga complir que el mandat del finançador.

Senia permet gestionar la carrera investigadora i, gràcies a la seua integració amb RiuNet, facilita l’accés obert a la col·lecció d’investigació de la UPV, ampliant la seua visibilitat.