En el marc dels Acords Transformatius signats per CRUE – Universitats Espanyoles i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), hui dia, continuen quedant APCs per a finançar la publicació d’articles en accés obert amb les editorials (Elsevier, Wiley, Springer, ACS) que han d’utilitzar-se abans de final d’any.
Per això, i de manera temporal, fins a 31 de desembre de 2022, els articles podran ser finançats per la UPV quan es complisquen els següents requisits:

  • Existisca disponibilitat de finançament.
  • El corresponding author i els autors de la UPV incloguen la seua afiliació i e-mail de correspondència complint la normativa oficial de la UPV.
  • Sempre que siga possible s’esmente el finançament en els agraïments, incloent la frase “Funding for open access charge: CRUE-Universitat Politècnica de València“.
  • Depòsit posterior a la publicació en Senia, per a la seua difusió des del repositori institucional. En cas contrari, la següent petició de finançament per part de qualsevol dels autors UPV no serà atesa.

Cal tenir en compte que totes les revistes incloses en els acords són “híbrides” (excepte algunes poques de l’editorial ACS que són Full Open Access), així que l’article sempre serà publicat:

  • Si la UPV accepta el finançament, l’article serà publicat en Accés Obert sense cost per a l’autor.
  • Si la UPV rebutja el finançament (per no complir-se els criteris o per no quedar finançament disponible), l’article serà publicat en Accés Obert si l’autor pot finançar-lo. En cas de no poder ser finançat pels autors, es publicarà en manera “sota subscripció”
  • En el cas de les revistes d’ACS que són Full Open Access, si la UPV rebutja el finançament, haurà de ser abonat per l’autor per a ser publicat.

Més informació: