La UPV ha obert una convocatòria d’ajudes dirigides a investigadors predoctorals per a la publicació en obert d’articles d’investigació, alineant-se amb Política Institucional d’Accés Obert de la UPV.

La sol·licitud haurà de realitzar-la el director o directora de la tesi que, a més compartirà autoria amb l’estudiant de l’article, enviat a publicar o en preparació, objecte de les ajudes. En l’enllaç a la convocatòria teniu tota la informació necessària sobre requisits i procediment, però volíem destacar alguns aspectes.
Les ajudes van dirigides al pagament de les despeses de publicació (APC) d’articles publicats en obert en revistes que oferisquen la possibilitat de publicar en accés obert (revistes híbrides que ofereixen la publicació en obert mitjançant la coneguda com a ruta daurada). A més, la revista haurà de complir algun dels següents indicis de qualitat:

  • indexada en el Science Citacion Index o el Social Science Citacion Index de la Web of Science
  • indexada en el Scimago Journal Rank
  • arreplegada en bases de dades internacionals com Arts and Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodical o Riba Online Catalogue
  • comptar amb el segell de qualitat FECyT
  • qualsevol altra revista que ANECA o AVAP consideren com a mèrits avaluables en les seues convocatòries d’acreditació o avaluació

Així com amb els requisits exigits per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat per a sol·licitar la tesi per compendi (encara que no és necessari que la tesi a defensar tinga aquest format).

Aquestes ajudes són compatibles amb els descomptes per publicació en obert subscrits per la UPV i diverses editorials però no amb els acords transformatius.

Aquesta convocatòria, a més de difondre l’accés obert entre l’alumnat que està iniciant la seua carrera investigadora, posa de manifest l’aposta per la Ciència Oberta de la Universitat Politècnica de València, aposta incentivada en tot moment per la Biblioteca UPV.