La Biblioteca de la UPV secunda activament el moviment d’accés obert gestionant el repositori institucional RiuNet i la plataforma de publicació de revistes PoliPapers, assessorant en la gestió de dades de recerca o drets d’autor i mantenint aquest blog, com a portal de difusió de l’accés obert.

D’altra banda, des de les Biblioteques UPV es realitzen tutories i guies d’ajuda de diferent temàtica per a acompanyar en l’aprenentatge i la formació als nostres usuaris. En diverses d’aquestes guies ja s’esmentava l’accés obert en el seu aspecte més pràctic però vam veure necessari crear una Biblioguia de Ciència Oberta per a donar més visibilitat al treball que, sobre el tema, realitzem a la Biblioteca UPV i per a unificar el punt d’accés a les guies.

Tenint això en compte, hem elaborat la Biblioguia de Ciència Oberta. S’articula entorn de 4 apartats, Accés Obert, RiuNet, PoliPapers i Dades de recerca, recollint en bona parteix informació amb la qual ja comptàveu en PoliScience. Tenint en compte que es tracta d’una guia s’ha prioritzat la informació més pràctica enfront de la més teòrica. La resta d’informació i actualitat relativa a l’accés obert continuarà en aquest blog.

La publicació de la Bilioguia implica la desaparició gradual de les guies contingudes en PoliScience, que ara remetran a la Biblioguia.

Esperem que trobeu la Biblioguia de Ciència Oberta interessant i útil.