La irrupció del COVID-19 en multitud països ha fet que la comunitat científica es bolque en la cerca de tractaments i una vacuna per a acabar amb la malaltia. Sens dubte, una de les eines que més necessiten els investigadors són l’accés a les dades produïdes per altres equips i que permeten no replicar esforços i obrir nous fronts d’investigació.

En termes d’articles de revistes, més de 30 editors s’han compromès a fer articles COVID-19 en Pubmed, JSTOR fa accessibles al públic parteix dels seus materials durant la crisi del coronavirus: 6.000 llibres electrònics accessibles i més de 150 revistes. En particular, els editors com Elsevier no sols donen el text complet en PDF, sinó també els XML , la qual cosa fa que l’extracció de dades de text siga molt més fàcil ( encara que existeixen dubtes sobre la llicència )

Diferents agències de finançament de la investigació porten temps treballant en la importància de compartir en Accés Obert les dades les investigacions que financen. Moltes d’aquestes agències tenen polítiques i mandats sobre les dades d’investigació. Per exemple, l’H2020 obliga al desenvolupament i manteniment d’un Pla de Gestió de Dades (PGD) en els projectes que s’inicien a partir de gener de 2017. El PGD es considera un lliurable que haurà de ser enviat durant diferents fases del projecte d’investigació. La posició de l’H2020 sobre les dades d’investigació es basa en la premissa general “Tan obert com siga possible, tan tancat com siga necessari”. A més, es persegueix que les dades no sols estiguen en Accés Obert sinó que siguen localitzables, accessibles, interoperables i reutilitzables, és a dir, que siguen FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable)

Per a complir amb les diferents polítiques i mandats sobre dades d’investigació, s’han realitzat diferents millores en RiuNet:

 • Creació d’una col·lecció per a dades: en el cas que no existisca un repositori temàtic adequat per al depòsit de les dades, els investigadors i entitats de la UPV poden depositar les dades en RiuNet en la col·lecció Datasets i així justificar el compliment de les polítiques i mandats de les agències de finançament. Per a això, hauran de seguir-se les instruccions per al depòsit de dades d’investigació en RiuNet

 • Assignació de DOIs a les dades: actualment en RiuNet s’assignen DOIs de manera automàtica a les Tesis doctorals llegides en la UPV. Ara, també les dades d’investigació depositats en RiuNet comptaran amb un DOI associat que s’assigna en el moment del depòsit. L’assignació d’un DOI presenta diversos beneficis:
  • Requisit indispensable per a complir amb els principis FAIR
  • Requisit per a complir amb diferents polítiques i mandats sobre dades d’investigació
  • Major visibilitat i possibilitat de citació de les dades

 • Visibilitat en OpenAIRE: l’Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) és una iniciativa europea per a l’Accés Obert a la investigació finançada amb fons europeus. La informació depositada en RiuNet és recuperable a través d’OpenAIRE, augmentant la visibilitat de les dades d’investigació i facilitant el compliment del mandat de l’H2020
 • Indexació en cercadors de dades d’investigació: per a facilitar la localització de dades d’investigació és possible utilitzar diferents eines. El depòsit de les dades en RiuNet fa que també siguen recuperables en les principals eines de cerca de dades d’investigació
 • Inclusió de RiuNet en r3data: r3data és un registre recomanat per l’H2020 que facilita la localització de repositoris on depositar les dades d’investigació. RiuNet compleix amb els requisits establits per r3data per a formar part d’aquest registre, sent un dels pocs repositoris espanyols inclosos en r3data