Les tesis llegides en la Universitat Politècnica de València (UPV) són dipositades en RiuNet, complint amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que indica en el seu article 14.5:

Una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ocuparà del seu arxiu en format electrònic obert en un repositori institucional”.

Enguany, coincidint amb la Setmana Internacional de l’Accés Obert que se celebra entre el 19 i 25 d’octubre, RiuNet fa un pas més en la millora de la gestió d’aquesta col·lecció en obert.

Així, RiuNet ha començat a assignar un DOI (identificador d’objecte digital) als més de 2.100 registres que componen la Col·lecció de Tesi que difon, així com a les quals es vagen dipositant a partir d’ara. El cost d’aquest servei és assumit per Biblioteca i Documentació científica, servei encarregat de la gestió del repositori institucional.

Amb aquest nou URI (identificador uniforme de recursos) que se suma al servei Handle, amb el qual comparteix tecnologia, que ja presta RiuNet a tots els registres, es pretén, a més d’assegurar la permanència de les adreces web i evitar els fatídics ”error 404”, augmentar tant la seua recol·lecció com la seua citabilitat, ja que algunes bases de dades bibliomètriques se centren en aquest identificador DOIs per a mesurar les cites. Això permetrà visibilitzar una col·lecció de gran importància a la investigació que, al no seguir els canals habituals de difusió (publicació) no és suficientment coneguda o citada.

Aquesta nova etapa coincideix amb la finalitat d’assignació d’ISBN de mèrits a les tesis per part de l’Editorial de la UPV que a partir d’ara:

publicarà aquelles tesis que hagen rebut el premi extraordinari per part de la Comissió de Doctorat. Per a açò, l’autor haurà de posar-se en contacte amb l’Editorial a través d’un correu al compte edicion@editorial.upv.es, o bé sol·licitar una cita prèvia per a mantenir una reunió en les oficines de l’Editorial, amb la finalitat de valorar l’obra resultant i la seua manera de difusió”.