Publicats els Journal Citation Reports de 2018

Clarivate Analytics ha publicat els Journal Citation Reports (JCR) corresponents a 2018 i amb ell els índexs d’impacte de les revistes basats en les cites de les publicacions incloses en la Web of Science: Science Citation Index Expanded i Social Science Citation Index. En PoliBuscador podeu accedir a les dades provisionals. Clarivate també ofereix un llistat amb totes les revistes incloses.

Darrere d’aquests índexs hi ha un equip d’experts que avaluen i seleccionen contínuament les col·leccions de revistes, llibres i actes de congressos que arreplega la Web of Science.

Les dades amb els quals es calcula els JCR són una instantània en un moment puntual de les dades de Web of Science, normalment a principis de març. El material que entre en WoS una vegada feta la instantània ja no es comptabilitza.

En aquesta edició s’arrepleguen 11.877 revistes, de 236 disciplines i més 80 països. Hi ha 283 revistes que apareixen per primera vegada amb factor d’impacte, i 17 revistes han sigut suprimides d’aquests llistats. I s’han introduït 3 categories noves: Quàntum Science & Technology (SCIE), Development Studies (SSCI) i Regional & Urban Planning (SSCI).

El JCR està integrat dins de l’eina InCites del portal de la Web of Science, i a més del factor d’impacte de les revistes s’ofereixen més dades que permeten tenir una àmplia visió de cada revista: contribucions a la revista per països, per organitzacions, situació de la revista dins de la seua categoria, relacions amb altres revistes, total de cites…

El JCR enguany presenta algunes novetats:

  • Un servei d’enllaç millorat que permet enllaçar directament a la pàgina del perfil de revista i agregar aquest enllaç al seu propi lloc web.
  • Possibilitat d’imprimir o descarregar la informació completa del perfil de revista.
  • Un desglossament dels “articles sense editar” d’una revista per article i revisió, dins del mosaic de la vista de distribució de cites.

Són dos les revistes de PoliPapers que podem trobar al JCR:

World Rabbit Science
Revista Iberoamericana d’Automatica i Informatica Industrial

Quan es publique l’edició definitiva,  ara per ara les dades són provisionals, farem una anàlisi dels seus resultats.