L’accés obert, és a dir, l’accés lliure i gratuït en la xarxa de les publicacions científiques s’ha convertit en un element fonamental de la política científica europea. Aquesta aposta a nivell institucional ha permès la consolidació d’aquest moviment. La Llei de la Ciència, el Decret de Doctorat o l’Horitzó 2020 al costat de polítiques més concretes com, en el cas de la UPV, la Política d’Accés Obert o la Norma de Treballs Acadèmics, han donat un suport institucional que, unit als avantatges que ofereix l’accés obert, han permès augmentar el nombre de publicacions oferides en obert, augmentant així la visibilitat, l’impacte, en definitiva, la capacitat de col·laboració i influència de la recerca.

Es parla de dues vies per a arribar a l’accés obert, la via verda (el dipòsit en repositoris) i la via daurada (la publicació en revistes en accés obert). La Universitat Politècnica de València ofereix aquestes dues vies a través de les plataformes gestionades per la Biblioteca UPV, RiuNet i PoliPapers.