La FECYT acaba de fer públic un document de Recomanacions per a la plena implantació de la política nacional d’accés obert, recomanacions que se centren en aquests cinc àmbits d’actuació:

  • Mesurament del grau de compliment de la publicació en obert
  • Optimització en el dipòsit de les publicacions
  • Atenció als investigadors i nous indicadors
  • Contenció de la despesa en revistes
  • Transparència en la contractació de revistes

L’aspiració d’arribar a una “ciència oberta” com a model del coneixement es troba ja present en les polítiques científiques, tant en el cas europeu com a espanyol, i la plena implantació de l’accés obert és reconeguda com una via segura per al seu assoliment. A més, el recentment publicat Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020 fa un pas més plantejant la publicació en obert com un mèrit en l’avaluació curricular dels investigadors.

En aquestes polítiques científiques els investigadors responsables de projectes finançats es comprometen a proveir accés obert, a través de repositoris, a les publicacions fruit de la recerca finançada. Alhora accepten que l’incompliment d’aquesta condició suposarà una penalització en posteriors sol·licituds de finançament.

En el model que es ve obrint pas, el monitoratge del compliment d’aquest compromís de l’investigador amb l’acceso obert és a càrrec de les institucions, i és ací on entren en joc les recomanacions FECYT.

En la infraestructura necessària per a aquest monitoratge juga un paper central el sistema de gestió curricular, l’anomenat CRIS, que en el cas de la UPV es coneix com Senia, i el repositori institucional, en aquest cas RiuNet. La interoperabilitat entre ambdues aplicacions facilita el dipòsit de les publicacions a l’investigador i el monitoratge de l’índex d’accés obert de la producció institucional.

Alineada amb aquestes recomanacions, la UPV es troba en fase d’optimització del sistema Senia-RiuNet. La nova aplicació agilitarà el procés de gestió i permetrà el monitoratge de l’índex d’accés obert de la seua producció. A més, la difusió pública d’aquest índex, de manera agregada a altres institucions, permetrà l’obtenció d’indicadors nacionals, objectiu final del document FECYT de Recomanacions.