Investigadors en RiuNet

Es pot resumir el procés de pujar publicacions a Sénia en tres pasos (teniu una versió més completa en RiuNet) sent fonamental la normalització de la signatura i la diferència entre versió d’autor i versió d’editor. Com un dels interessos fonamental en pujar publicacions a Sénia és la seua validació per a l’IAI vos recomanem que visiteu les preguntes freqüents sobre l’IAI del Vicerectorat d’Investigació, Innovació i Transferència.

[Informació complementària: Convocatòries públiques d’investigació]

PAS 0 – Acceder a la plataforma
Entrar en la plataforma
La nostra signatura està normalitzada?
Normalització de la signatura en Sènia Normalització de la signatura en Sènia
PAS 1 – Registrar la publicació
Està la publicació en Sénia?
Comprovar que estem com autors
Comprovar si està en Senia Veure si estem com autors
La publicació no està en Sénia. Importar de Web of Science i Scopus
Importar dades de l'article Importar des de bases de dades Autocompletat automàtic
No està en Sénia ni en WoS. Introduir manualment
Inserció manual Cercar la revista Revisió DOI, paraules claus,... Guardar registre
PAS 2 – Completar el registre
Completar registre Signatura normalitzada
PAS 3 – Pujar els arxius: articles, etc
Pujar l'article Versions
Registre amb versió editorial en obert i versió de l’autor en RiuNet
Versió editorial en obert Versió editorial tancada i versió autor
Difusió per autors i per departaments en RiuNet
Producció autor RiuNet Producció departament en RiuNet
email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*