La Universitat de Salamanca va acollir el congrés Ecosistemas del Conocimiento Abierto els dies 25, 26 i 27 d’octubre de 2017 coincidint amb la Setmana d’Accés Obert. Sota el nom d’aquest congrés, a més del 16º Workshop de REBIUN de Projectes Digitals i el 11º Col·loqui Internacional de Ciències de la Documentació, s’inclogueren les 7as Jornades US-Repositoris, en les quals participà l’equip de Noves Tecnologies de la Biblioteca UPV i l’Editorial UPV. Aquestes són les dues comunicacions que presentàrem dins del programa i que estan disponibles en RiuNet:

Editorial y repositorio institucional UPV: trabajando juntos para llegar más lejos (Francisco Martínez-Galindo; Mª Remedios Pérez García; Jose Vicente Ribelles Aguilar)

Monitorización del acceso abierto en la UPV. Indicadores y herramientas de gestión (Inmaculada Ribes-Llopes; Vicente Pardo-Gómez; Francisco Martínez-Galindo)

La resta de comunicacions les podeu consultar al repositori Gredos de la Universidad de Salamanca.