Publicats els JCR, SJR i CIRC de 2016

S’han publicats els principals índexs d’avaluació de revistes corresponents a 2016: JCR, SJR i CIRC.

Journal Citation Reports(JCR) de 2016
Índex d’impacte de revistes basat en els índexs de cites de les publicacions incloses en la Web of Science: Science Citation Index Expanded i Social Science Citation Index.
Ara s’ha publicat la versió provisional, la definitiva es publicarà al setembre de 2017. Actualment el JCR està integrat dins de l’eina Incites en el portal de la Web of Science. Es poden consultar des de la pàgina de la biblioteca accedint a través de PoliBuscador.
Enguany els JCR arrepleguen l’índex d’impacte de prop de 12.092 publicacions. Quan isca la versió definitiva analitzarem els resultats de les revistes espanyoles i, sobre tot, de les vinculades a la UPV.

Per a més informació es pot consultar el web del JCR http://ipscience.thomsonreuters.com/product/journal-citation-reports/

Scimago Journal Rank (SJR) de 2016
Prestigiós índex mètric de publicacions basat en la base de dades Scopus. És un indicador independent i gratuït que agrupa revistes per la seua mitjana per article i pot ser utilitzat per a comparar i analitzar les revistes per separat en el procés d’avaluació científica.
Des d’ací podem trobar una explicació dels referits índexs.

Classificació Integrada de Revistes Científiques (CIRC)

Actualització 2017 amb les dades de 2016. Classificació de revistes ajustada als criteris de valoració de les mateixes en les últimes convocatòries de CNEAI i ANECA. Les fonts utilitzades per a classificar les revistes són Journal Citation Reports (Web of Science) i Journal Metrics (Scopus), així com Latindex, segell FECYT i ERIH.
Com a novetats en l’edició de 2017 podem destacar:

  • Inclusió de la base de dades Emerging Source Citation Index (inclosa en la Web of Science) i la base de dades d’Humanitats Philosopher Index.
  • Minoració del valor dels quartils de Scopus, de la valoració d’ERIH (en ANECA aquest producte desapareix com a criteri) i del valor del catàleg Latindex.
email

Leave Comment

Your email address will not be published.

*