Per a ajudar a millorar la identificació dels autors en RiuNet s’ha integrat l’ORCID en el repositori, per la qual cosa sempre que un autor UPV haja comunicat el seu identificador en la intranet, aquest es mostrarà en les pàgines de les seues publicacions: https://riunet.upv.es/handle/10251/11034

Orcid en RiuNet

Actualment s’enllaça als identificadors ORCID que la UPV coneix perquè estan en la base de dades de personal introduïts pels propis autors una vegada els han creat. A l’hora de dipositar publicacions arreplegades en la WoS aquests codis ja se’ns subministren.

En un pròxim post informarem de com l’Editorial UPV també identifica als “autors d’articles de revistes i congressos” amb ORCID siguen els autor de la UPV o no.

ORCID proporciona un identificador digital persistent a cada investigador, la qual cosa permet distingir-ho de forma unívoca i afavoreix la localització de les seues publicacions.

És un codi únic de 16 dígits compatible amb la norma ISO (ISO 27729). En generar l’identificador es crea un compte en ORCID on el propi investigador pot actualitzar i modificar les dades que així considere, triant els camps que vol que siguen visibles o no.

Actualment està sincronitzat amb ResearchID, l’identificador de la Web of Science, i amb AuthorID de Scopus. Més informació: http://poliscience.blogs.upv.es/orcid/

Si encara no tens creat el teu ORCID pots crear-lo fàcilment: és un identificador fonamental per a la teua carrera investigadora.