Com s’obté un codi ORCID?

Els investigadors poden registrar-se individualment en l’ORCID de forma gratuïta en https://orcid.org/register

Incloure una adreça de correu institucional (correu UPV) en la casella “Email“. ORCID admet qualsevol correu però recomanem l’ús del correu institucional UPV.

En el moment del registre, l’usuari pot activar dos avisos amb els quals rep les novetats relacionades amb l’ORCID i qualsevol canvi que afecte el seu registre personal.

És convenient completar el registre ORCID amb informació sobre dades biogràfiques, formatives, laborals i sobre publicacions. El nivell de confidencialitat d’aquestes dades es pot configurar a gust de l’investigador. Consulta la Guia per a crear i completar un registre en ORCID

Més informació:

Què és l’ORCID?

Avantatges de l’ORCID

Com s’obté un codi ORCID?

Afegir publicacions pròpies

Contacte

email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*