Dades en obert en H2020

Des de gener de 2017 el tots els projectes finançats amb H2020 (llevat d’excepcions justificades) han de garantir l’accés obert a les dades de recerca.

Les dades obertes són dades que són lliures per emprar-les, reutilitzar-les i redistribuir-les. Si un investigador té un projecte finançat per Horitzó 2020, i les seues dades compleixen certes condicions, ha de dipositar les seues dades en un repositori de dades de recerca, on podran ser trobats i estaran accessibles per a altres.

No és necessari dipositar totes les dades que es generen durant un projecte, només aquelles que sustenten els resultats de la recerca publicada i/o tenen un valor a més llarg termini.

A més de recolzar la integritat de la recerca, l’obertura de dades té molts altres beneficis, com una major visibilitat de la recerca, que arribarà a més persones i tindrà un major impacte – per a la ciència, la societat i la pròpia carrera de l’investigador.

Estudis recents han demostrat que les cites augmenten quan es disposa de dades juntament amb la publicació.

Per a complir el mandat de dades en obert els projectes participants deuen :

  • Desenvolupar (i mantenir al dia) un Pla de Gestió de Dades (DMP)
  • Dipositar les dades en un repositori de dades de recerca
  • Facilitar la seua lliure reutilització per part de tercers, que han de poder accedir lliurement, explotar, reproduir i difondre les dades
  • Deixar clar quines eines seran necessàries per a emprar les dades en brut per a validar la recerca

Per a més informació dades en sobre H2020 consulta la pàgina de la Biblioteca o la Guia per a investigadors

email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*