Setmana d’Accés Obert

La Biblioteca UPV es va unir, com a tots els anys, a la Setmana Internacional d’Accés Obert per donar suport i donar a conèixer aquest moviment. Enguany ens hem centrat en una única Jornada d’Accés Obert el dijous 22 dirigida fonamental a investigadors o doctorands, intentant dibuixar l’actual marc de l’accés obert, requisit fonamental en les convocatòries públiques d’ajudes.

La nostra intenció era que els investigadors conegueren quines són les seues obligacions, clarificant conceptes i processos, donant a conèixer la posició de la UPV respecte a l’accés obert i les eines amb les quals es compta des de la universitat. A més de presentar, com sempre fem, a la biblioteca com el lloc on podeu acudir en cas de qualsevol dubte relacionat amb l’accés obert.

Més d’un centenar d’assistents, en la seua majoria doctorands i PDI, ens acompanyaren en aquesta interessant jornada que va arrancar amb la xarrada de Reme Melero, investigadora del CSIC, introduint els aspectes bàsics de l’Open Access. Podeu consultar la intervenció de Reme Melero així com la resta de la jornada en RiuNet.reme

A continuació Pilar Rico, de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, se centrà en les recomanacions per complir amb la Llei de la ciència o l’Horitzó 2020.pilar

Paco Martínez, administrador de RiuNet, i Mariola Garcia, biblioteca de la Biblioteca d’Informàtica i Documentació, se centraren en el treball que es realitza des de la biblioteca per facilitar el compliment de les exigències d’accés obert tant de treball d’investigació, com tesis o TFM, intervenint en les diferents plataformes al servei de comunitat universitària, com Sènia i Ebrón, per tal que el dipòsit es realitze de la manera més transparent possible en RiuNet.mariola

Per últim, Sergi Fernández i Francisco J. Rubio, del servei d’adquisicions de la Biblioteca UPV, ens parlaren de les noves formes de publicació que les editorials estan oferint per tal que els autors puguen oferir les seues publicacions en obert. Tal com feren ells, vos recordem que la Biblioteca UPV compta amb tres cupons per publicar en accés obert en alguna de les revistes de la RSC.sergo_fcoPodeu consultar totes les intervencions en RiuNet.

Els nostres companys d’UPV Televisió vingueren com tots els anys a donar a conèixer aquesta activitat, entrevistant a Reme Melero i a Inmaculada Ribes.

En resum, i tal com ens heu comentat, va ser una jornada molt interessant amb una gran participació.

Podeu consultar les presentacions en RiuNet i, recordeu que, per a qualsevol dubte podeu dirigir-vos a la Biblioteca Respon. D’igual forma, a través de riunet@bib.upv.es podeu sol·licitar formació.

Leave Comment

Your email address will not be published.

*