Recentment els doctors de la UPV estan rebent mails d’una editorial que ha aconseguit els seus correus a través d’algun dels directoris de la UPV amb la intenció de publicar les seues tesis, pràctica lícita en qualsevol cas. Aquesta actuació és habitual a nivell mundial i cada cert temps una editorial, o la mateixa amb un altre nom es posa en contacte amb els autors, i ara li toca als de la UPV.

Anem a tractar de resoldre els dubtes que ens estan traslladant els doctors:

  • Publicar amb aquest tipus d’editorials, no donaria un valor afegit editorialment parlant ja que publiquen “tot el que es mou”. Diferent és el cas d’editorials de prestigi on si existeix un filtre de qualitat (peer review editorial).
  • Aquestes editorials ofereixen una publicació gratuïta però, en alguns casos, exigeixen la venda d’un mínim d’exemplars, per la qual cosa estaríem davant una autopublicació encoberta, en la qual a més cedim els drets d’explotació a l’editoral.

Com a recomanació general: informar-se prèviament sobre les editorials, conèixer les diferents opcions amb les quals comptem per a publicar i llegir bé els contractes editorials sent conscients que la publicació és de l’autor i aquest no hauria de renunciar als seus drets.

Existeixen altres opcions per a difondre o publicar les tesis:

En el cas d’Espanya les tesis des de l’entrada en vigor del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat indica en el seu article 14.5: Una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ocuparà del seu arxiu en format electrònic obert en un repositori institucional. En el cas de la UPV en la col·lecció de tesi de RiuNet.

  • Aquest dipòsit en accés obert no impedeix la seua publicació posterior, encara que sí que s’ha d’advertir a l’editorial amb la qual decidisca publicar d’aquesta circumstància, ja que no es podria parlar de novetat. La nostra comunitat té la possibilitat de publicar de manera gratuïta l’edició digital de les tesis llegides en la UPV en l’Editorial de la universitat.
  • Per a publicar posteriorment parts de la tesi en articles desenvolupant els apartats s’haurà d’atendre al signat amb l’editorial. Com a norma general la tendència d’aquestes editorials és que faça signar una CTA (Copyright Tranfer Agreement) que impedeix o limita la reutilització del material sense previ consentiment.
  • Per a evitar està restricció a la publicació posterior, seguint la política de l’Accés Obert la recomanació és sempre que siga possible signar una llicència, en la qual autoritza a l’editorial a publicar la seua obra però retenint tots els drets, fins i tot podent assignar una Creative Commons si ho desitja. Una altra opció és emplenar una addenda al contracte standard de l’editorial en la qual es queda amb els drets de reutilització.

A l’efecte d’avaluació, en el cas de la UPV, solament comptarà la publicació de tesis en una revista indexada o en un llibre de qualitat contrastada, qualitat que vindrà en bona part determinada per l’editorial.
Així, en el cas de l’avaluació dels llibres d’investigació es parla d’editorials competitives i de l’editorial institucional, però en cap cas de llibres publicats en editorials fóra del mercat de l’edició científica.
Com és obvi, publicar en editorials sense qualitat contrastada ni revisió per iguals no és interessant des del punt de vista de l’avaluació.
Per al cas de la difusió, tenint en compte que des del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener les tesis han de ser dipositades en accés obert en repositoris que són recol·lectats pels principals cercadors científics, difícilment es va a tindre més difusió a través de la publicació en una editorial grisa.

 

Si necessita més informació pot posar-se en contacte amb nosaltres en riunet@bib.upv.es o en l’extensió 78854