Segons la Normativa Marc de Treball Fi de Grau i Fi de Màster de la Universitat Politècnica de València, aprovada pel Consell de Govern el 7 de març de 2013, després de la superació del Treball Fi de Grau i el Treball Fin de Màster, l’alumne ha de dipositar-lo a RiuNet (article 11. Custodia i Arxiu).

La col·lecció es gestiona desde cada Escola, Facultat o ERT, on s’informa del sistema de dipòsit del  Treball Acadèmic en RiuNet ja que actualment existeix un procés d’automatització del mateix. Podeu veure el procés en la imatge.

Vos recomanem la consulta de la biblioguia Recursos per al teu TFG/TFM/Tesi en la qual podeu trobar informació sobre la normativa però també aspectes més pràctics com ara la forma de citar la bibliografia o consells per a la redacció del resum.

Per dipositar el treball acadèmic en RiuNet, l’alumne ha de definir el tipus de difusió permés. Per això ha de seleccionar una de les següents opcions:

 • Accés obert al text complet:
  • Reserva de tots els drets. Només es permet la consulta del treball acadèmic.
  • Llicència Creative Commons
   • Reconeixement
   • Reconeixement-NoComercial
   • Reconeixement-NoComercial-Sense obraDerivada
   • Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual
   • Reconeixement-CompartirIgual
   • Reconeixement-Sense obraDerivada
 • Accés tancat:
  • No es permite la consulta del Treball Acadèmic, però s’accedeix a les dades bibliogràfiques del treball
  • Restricció de publicitat. Les metadades no poden estar en obert: dades sensibles (personals, d’empreses), pendents de patent,…

Els Treballs es dipositen a RiuNet en dues modalitats diferents: en accés obert (permet la consulta de les dades bibliogràfiques i del text complet del treball) i en accés tancat (només permet la consulta de les dades bibliogràfiques).