• DOAJ: Directory of Open Access Journals
  • Open Science Directory: eina que permet cercar revistes d’accés obert i revistes que participen en programes especials per a països en vies de desenvolupament
  • Portal de portales Latindex: proporciona accés als continguts i textos complets de revistes acadèmiques disponibles en hemeroteques digitals de l’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal adherides al moviment d’accés obert
  • J-STAGE: Japan Science and Technology Information Aggregator Electronic
  • Redalyc: : xarxa de revistes científiques de l’Amèrica Llatina i el Carib, Espanya i Portugal
  • SciELO España: biblioteca virtual de revistes científiques espanyoles de ciències de la salut
  • RACO: revistes catalanes amb accés obert
  • Thomson Reuters Links Open Access Journal Title List: llistat de revistes en accés obert enllaçades des de la Web of Science