Els repositoris són arxius en què s’emmagatzemen recursos digitals de manera que aquests poden ser accessibles a través d’Internet. Hi ha tres tipus principals de repositoris:

  • Repositoris institucionals: són els creats per les mateixes organitzacions per a dipositar, usar i preservar la producció científica i acadèmica que generen. Suposen un compromís de la institució amb l’accés obert, en considerar-se el coneixement generat per la institució com un bé que ha d’estar disponible per a tota la societat.
  • Repositoris temàtics: són els creats per un grup d’investigadors, una institució, etc. que reuneixen documents relacionats amb una àrea temàtica específica.
  • Repositoris de dades: repositoris que emmagatzemen, conserven i comparteixen les dades de les investigacions.

L’autoarxivament de les publicacions en repositoris, denominat ruta verda, es considera que és la via òptima per a aconseguir el 100% d’accés obert, atès que no depèn de cap canvi en el model editorial i pot estar subjecte a mandat per part de les institucions.

El dipòsit de les publicacions en un repositori significa que els autors deixen disponible en accés obert una versió dels articles que han publicat en revistes, tradicionals o d’accés obert. Dipositar no s’ha de confondre amb publicar. El dipòsit en els repositoris és una manera de comunicar públicament i augmentar la visibilitat i la difusió dels treballs dels investigadors.