Definició

El Pla S Pla S és una iniciativa que pretén que els treballs acadèmics estiguen en Accés Obert immediatament després del moment de la publicació. Aquest objectiu no resulta nou, des de l’inici de l’Accés Obert s’han realitzat múltiples declaracions, polítiques i mandats tant d’institucions d’investigació com d’agents finançadors.

Però què fa que el Pla S siga una iniciativa diferent a la resta? La resposta és que Pla S té el suport de moltes de les agències de finançament de la investigació científica.

Qui dona suport al Pla S

La Comissió Europea juntament amb diverses agències nacionals de finançament de la investigació científica i el European Research Council són les institucions que van formar la cOAlition S i van dissenyar el Pla S. Actualment hi ha un nombre creixent d’agències de finançament que s’estan sumant al Pla S. Espanya està avaluant-ne la possible adhesió, que implicaria el compliment dels principis del Pla S, per exemple, en les futures convocatòries del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació.

Més informació

Principis del Pla S

Guia d’Implementació

Requisits per revistes