Des de 2018, des de la Biblioteca UPV, s’elabora un Monitor d’Accés Obert per a mesurar l’estat de l’accés obert a la Universitat Politècnica de València. La Política institucional de la UPV sobre Accés Obert data de 2011, des de llavors s’ha recorregut un llarg camí que ha consolidat l’accés obert i que ha obert noves vies cap a la ciència oberta. En aquest camí ha sigut fonamental el treball que des de la biblioteca realitza l’equip del repositori institucional, RiuNet.

En aquesta nova edició del Monitor d’Accés Obert s’evidencia, un any més, el creixement de les publicacions en obert, superant el 96% del total en 2021.
Des de 2018, des de la Biblioteca UPV, s’elabora un Monitor d’Accés Obert per a mesurar l’estat de l’accés obert a la Universitat Politècnica de València. La Política institucional de la UPV sobre Accés Obert data de 2011, des de llavors s’ha recorregut un llarg camí que ha consolidat l’accés obert i que ha obert noves vies cap a la ciència oberta.

En aquesta nova edició del Monitor d’Accés Obert s’evidencia, un any més, el creixement de les publicacions en obert, superant el 96% del total en 2021.

També s’observa un descens de l’anomenat Accés Obert potencial, aquelles publicacions que, per política editorial podrien estar en obert però s’han depositat en tancat. Aquesta disfunció es va reduint any a any, evidència tant de la millora en els processos com de la informació dels investigadors.


Per segon any, s’analitza el compliment dels mandats, és a dir, si els articles finançats a càrrec de convocatòries públiques i que, per tant, haurien d’estar en obert. Com podem veure en el gràfic poc més d’un 3,5% dels articles no compleixen amb els mandats, amb una baixada continuada, evidència, novament, de la millora dels processos.


Podeu consultar el Monitor d’Accés Obert 2021 complet i els anteriors en la pàgina web de la Biblioteca UPV.