Setmana de l’Acces Obert 2022: Obert per a la justícia climàtica

La Setmana d’Accés Obert d’aquest 2022 està dedicada a la justícia climàtica. Tal com ens diu l’organització de l’Open Access Week:

La justícia climàtica és un reconeixement explícit que la crisi climàtica té efectes de gran abast, i que els seus impactes “no es distribueixen de manera equitativa o justa, entre rics i pobres, dones i homes, i generacions majors i joves”, com assenyala l’ONU. Aquests desequilibris de poder també afecten la capacitat de les comunitats per a produir, difondre i utilitzar els coneixements sobre la crisi climàtica. L’obertura pot crear vies per a un intercanvi de coneixements més equitatiu i servir com a mitjà per a abordar les desigualtats que conformen els impactes del canvi climàtic i la nostra resposta a ells.

La justícia climàtica és també un dels pilars dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU, afectant de manera transversal a diversos d’aquests ODS, principalment al corresponent a l’Acció climàtica (ODS 13). Des de RiuNet es treballa, en la mateixa línia que OpenAIRE i altres institucions, a visibilitzar la relació dels articles amb els ODS, una manera de posar en relleu la importància de la investigació en el desenvolupament de l’Agenda 2030. En els pròxims mesos, aquesta informació s’estendrà també a tesi i treballs acadèmics.

Des de la Biblioteca es monitora l’adscripció dels articles UPV als ODS, a través d’un Monitor que presenta les dades des de 2018, amb accés a RiuNet a aquestes publicacions. Centrant-nos en els ODS més lligats a la justícia climàtica podeu accedir als articles en accés obert (incloent els embargats) a través de l’enllaç de cada ODS:

ODS6

ODS12

ODS13

ODS14

ODS15

Des del Monitor d’ODS podeu comprovar com augmenta el compromís de la UPV amb l’Agenda 2030 i també podeu accedir als articles depositats en RiuNet per ODS (en la tercera diapositiva) o directament a través del llistat d’ODS en RiuNet.