Clarivate Analytics ha publicat els Journal Citation Reports (JCR) 2022 (amb dades corresponents a 2021).

Les dades d’enguany inclouen 35.000 publicacions (revistes, llibres i actes de congressos), 2.7 milions d’elements citables i 145 milions de referències citades indexades en la col·lecció principal de Web of Science.

En aquesta edició s’arrepleguen més de 21.000 revistes (12.828 de Ciències, 6.691 de Ciències Socials i 3.092 d’Arts i Humanitats) de 254 categories i 114 països. Quasi 13.000 revistes tenen almenys una publicació amb accés daurat obert i més de 5.300 publiquen tot el seu contingut en accés obert daurat.

Hi ha 192 revistes que apareixen per primera vegada amb factor d’impacte i 5 revistes han sigut suprimides d’aquests llistats.

Es mantenen les novetats incorporades l’any passat:

  • Inclusió de les revistes d’Arts & Humanities i d’Emerging Sources Citation index, sense Journal Impact Factor, però amb altres mètriques que permeten la seua anàlisi i comparació amb altres revistes
  • El càlcul del Journal Citation Indicator (impacte mitjà de les cites normalitzades per categories, dels articles publicats en els últims 3 anys, proporcionant una única mètrica a nivell de revista que pot ser fàcilment interpretada i comparada entre disciplines)
  • Contingut d’accés anticipat- articles publicats amb antelació, abans de la versió oficial (Early Access, Articles in Press,…).

I destaquen 3 coses importants enguany:

  • Per primera vegada, el contingut d’Early Access s’incorporarà al recompte d’articles citables, el denominador del Journal Impact Factor (JIF)
  • A més, l’expansió contínua del contingut d’accés anticipat al llarg de 2021 proporciona un altre augment en el nombre de materials que citen en el numerador del JIF
  • COVID-19 continua influint en tots els aspectes de la publicació acadèmica, tal com ha afectat tots els aspectes de la societat.

A través de PoliBuscador es pot accedir a les dades.

Com en altres anys, Clarivate ofereix un llistat amb totes les revistes incloses i un llistat amb totes les revistes que reben un Factor d’Impacte per primera vegada. I també una infografia amb les principals dades.

En aquesta edició es mantenen 20 de les revistes que es publiquen en el portal PoliPapers des de la Universitat Politècnica de València.

Aquestes són les 20 revistes que apareixen en l’edició 2022:

I aquestes les dades de 2021:

Journal Impact Factor Journal Citation Indicator
Col·lecció Categoria JIF RANK Quartile Percentile JCI RANK Quartile Percentile
RIAI SCIE ROBOTICS; 1,250 29/30 Q4 5,00 0,33 34/41 Q4 18,29
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 59/65 Q4 10,00 62/85 Q4 34,87
WRS SCIE AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE 1,000 43/62 Q3 31,45 0,48 47/79 Q3 41,14
Journal Citation Indicator  
Colección Categoría JCI RANK Quartile Percentile
VAR ESCI ARCHAEOLOGY 1,84 6/154 Q1 96,43
VITRUVIO ESCI ARCHITECTURE 0,89 21/92 Q1 77,72
AGT ESCI MATHEMATICS 0,70 210/474 Q2 55,80
MUSE ESCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 0,61 400/729 Q3 45,94
RLYLA ESCI LANGUAGE & LINGUISTICS 0,55 171/370 Q2 53,92
VLC ESCI ARCHITECTURE 0,52 42/92 Q2 54,89
EARN ESCI ECONOMICS 0,35 381/570 Q3 33,25
REDU ESCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 0,27 566/739 Q4 23,48
WPOM ESCI BUSINESS 0,26 229/295 Q4 22,54
IJPME ESCI ENGINEERING, MULTIDISCIPLINAR 0,25 112/175 Q3 36,29
EGA AHCI ARCHITECTURE 0,20 67/92 Q3 27,72
IA ESCI ENGINEERING, CIVIL 0,18 147/175 Q4 16,29
RAET ESCI REMOTE SENSING 0,17 49/57 Q4 14,91
REINAD ESCI FAMILY STUDIES 0,16 62/65 Q4 5,38
LOGGIA ESCI ARCHITECTURE 0,13 69/92 Q4 25,54
CAA ESCI FILM, RADIO, TELEVISIO 0,08 54/64 Q4 16,41
LYT ESCI LINGUISTICS 0,08 260/274 Q4 5,29
EB ESCI ARCHITECTURE 0,04 84/92 Q4 9,24