La Biblioteca de la Universitat Politècnica de València, ha creat una comunitat en el repositori Zenodo per al depòsit de dades dels seus investigadors: Universitat Politècnica de València. Research Data.
Recordeu que, a l’hora de depositar dades, es recomana un ordre de preferència:
• Repositori temàtic de dades consolidat per a aqueixa disciplina
• Repositori institucional de dades (RiuNet)
• Repositori multidisciplinari de dades
• Altres repositoris de dades

Amb la comunitat creada en Zenodo, la Biblioteca UPV posa a la disposició de la seua comunitat d’investigadors un espai propi en un repositori multidisciplinari de dades.
Per a depositar les dades en la comunitat tan sols heu d’accedir a ella, prèviament identificats en Zenodo, i pujar el dataset, completant el registre. La Biblioteca revisarà les metadades i validarà el registre perquè quede accessible. Consulteu ací el manual complet per al depòsit de Datasets.

Les dades d’investigació susciten cada vegada més interès per part de les editorials i de les universitats. S’està creant un moviment sobre les dades d’investigació que continua les propostes de ciència oberta respecte a les publicacions.

Cada vegada es depositen més dades d’investigació i cada vegada hi ha més repositoris temàtics i institucionals dedicats a dades, així com revistes en accés obert interessades a publicar-los.
S’ha confirmat certa correlació entre índexs d’impacte elevats i el fet que les revistes accepten i facen disponibles els datasets, així com el fet que els treballs que comparteixen dades reben major nombre de cites.

Horitzó Europa (2021-2027) en l’últim esborrany del EU Grants Annotated General Model Grant Agreement demana depositar les dades en un repositori al més prompte possible.

La Política d’integritat científica i bones pràctiques d’investigació de la UPV signada en 2022 recomana mantenir almenys les dades d’investigacions publicades entre 3 i 5 anys després de la publicació o del finançament del projecte així com compartir-los, sempre que siga possible, en línia amb els principis FAIR.

Podeu trobar més informació sobre dades en la Biblioguia de dades de investigació.