RiuNet actualitza la seua política de Metadades adoptant el “Domini Públic” per a totes elles. Amb aquest canvi RiuNet compleix amb un dels requisits del Pla SHigh quality article level metadata in standard interoperable non-proprietary format, under a CC0 public domain dedication” i s’alinea també amb les “Recomanacions sobre politicas d’accés i ús de metadades de repositoris” de REBIUN de 2016 en el qual s’aposta per llicències el més lliure possible per a metadades.

Així, els usos permesos de les metadades, són llicenciats en RiuNet en Domini Públic permetent la còpia, distribució, edició, remescla i ús per a creació de nous materials, fins i tot per a finalitats comercials, tot això sense demanar permís o informar.

Les metadades de RiuNet són accessibles per a cercadors sense traves, i especialment per a recol·lectors a través del seu OAI. Cada recol·lector pot oferir un context concret de recol·lecció, o varis, seleccionant així només els ítems que coincideixen amb el seu esquema de dades.

DSpace proporciona per defecte en les seues últimes versions 3 contextos diferents:

  • default que inclou tots els ítems

  • driver que inclou únicament els ítems de tipologia driver

  • OpenAIRE (adaptat a les Guidelines 3)

A més d’aquests tres contextos, en RiuNet s’han realitzat algunes personalitzacions amb un context per a la recol·lecció de Primo UPV (el catàleg/descobridor de la biblioteca) i una adaptació a les Guidelines 4 d’OpenAIRE.

En cadascun d’aquests contextos trobem els Items que compleixen les regles exigides, per això el nombre d’ítems entre ells són diferents i d’igual forma podem trobar diferents esquemes de metadades. Per exemple, en OpenAIRE 4 trobem Dublin Core, oai_datacite i oai_openaire mentre que en el context Default trobem a més d’aqueixos formats: qdc (dublin core qualificat), rdf, marc, aqueix, edm, lom, mets, premis…

Exemple d’Item en Guidelines 4 OpenAIRE

Com ja hem comentat, amb està modificació de política, RiuNet compleix amb un dels requisits del Plan S.