PoliPapers, la plataforma de publicació de revistes científiques en accés obert de la UPV ha continuat durant aquest curs millorant, al costat dels equips editorials, la qualitat de les revistes allotjades, destacant el treball en la cura i manteniment de les metadades, la qual cosa permet una recol·lecció adequada en les diferents eines.
Fruit d’aquest treball de millora contínua podem destacar:

La revista ANUARI s’ha incorporat a la plataforma i publicarà el seu primer número al desembre.