El passat 1 d’octubre Dialnet va publicar la quarta edició de l’Índex Dialnet de Revistes i Investigadors, IDR, un projecte impulsat per la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de La Rioja i el Grup d’investigació EC3.
S’han seleccionat les revistes més significatives de cada àmbit o especialitat. Les seues referències bibliogràfiques s’empraran com a font de qualitat científica.

Aquesta selecció per àmbit s’elabora entre les revistes espanyoles sobre la base dels criteris:

  • Pervivència o antiguitat.
  • Qualitat editorial entesa aquesta en una doble vessant: qualitat en el procés editorial (ús d’un rigorós sistema de selecció i avaluació d’originals) i reputació i prestigi de l’editor i comitès editorials.
  • Impacte científic de les revistes espanyoles de Ciències Socials tant a nivell internacional com nacional.
  • Opinió dels investigadors espanyols mesura a través d’enquestes sobre la qualitat percebuda de les revistes de la seua especialitat.

S’han calculat indicadors IDR per a les revistes de cada àmbit fruit de l’encreuament entre Dialnet i Latindex. Evidentment, les revistes font estan incloses en aquest conjunt.

Per a calcular l’índex IDR 2020 s’han comptabilitzat 53.057 cites emeses per 550 revistes font de diferents àmbits de les Ciències Socials, Humanitats i Ciències jurídiques.

Es pot veure l’evolució de les revistes en els últims cinc anys.
En aquest rànquing apareixen 7 revistes de les publicades en la plataforma PoliPapers de la Universitat Politècnica de València.

Aquestes les 7 revistes de PoliPapers, amb les dades del 2020:

Revista Impacte Matèria Posició Quartil  
Con A de animación 0,273 Arte 4/132 C1 Més dades
Lenguaje y textos 0,170 Filología Hispánica 22/130 C1 Més dades
Filologías 71/325 C2
Educación 131/228 C3
Lingüística 36/72 C3
Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences 0,442 Multidisciplinar 5/102 C1 Més dades
REDU. Revista de Docencia Universitaria 0,629 Educación 64/228 C2 Més dades
Revista de Teledetección 0,088 Geografía 31/41 C4 Més dades
Revista sobre la infancia y adolescencia 0,629 Derecho 23/353 C1 Més dades
Derecho Multidisciplinar 3/75 C1
Trabajo Social 3/50 C1
Virtual Archaeology Review 1,135 Arqueología y Prehistoria 1/53 C1 Més dades
Historia 1/299 C1