El passat dia 30 de juny Clarivate Analytics va publicar els Journal Citation Reports (JCR) 2021 (amb dades corresponents a 2020).
La publicació anual del JCR permet a la comunitat investigadora avaluar les revistes acadèmiques d’alta qualitat del món mitjançant una sèrie d’indicadors, dades descriptives i visualitzacions. Els editors acadèmics de tot el món utilitzen àmpliament els informes per a avaluar l’impacte de les seues revistes en relació amb el seu camp i promoure-les entre la comunitat investigadora.
Aquesta nova edició porta novetats:

  • Més revistes – En aquesta edició a més de les revistes de Science Citation Index Expanded i Social Science Citation Index, també s’inclouen les revistes d’Arts & Humanities i d’Emerging Sources Citation index. Encara que d’aquestes últimes NO es calcula el Factor d’Impacte, però sí altres mètriques que permeten la seua anàlisi i comparació amb altres revistes.
  • Journal Citation Indicator – Una nova mètrica per a les revistes de totes les categories. Representa l’impacte mitjà de les cites normalitzades per categories, dels articles publicats en els últims 3 anys, proporcionant una única mètrica a nivell de revista que pot ser fàcilment interpretada i comparada entre disciplines.
  • Nova interfície – Amb visualitzacions interactives, navegació més senzilla, nova ajuda…. Es tindrà accés a la interfície antiga fins a finals de 2021.
  • Contingut d’accés anticipat – S’inclouen els articles publicats amb antelació, abans de la versió oficial (Early Access, Articles in Press,…).
    A través de PoliBuscador es pot accedir a les dades.

A través de PoliBuscador es pot accedir a les dades.
Com en altres anys, Clarivate ofereix un llistat amb todas las revistas incluidas totes les revistes incloses i un llistat amb totes les revistes que reben un Factor d’Impacte per primera vegada. I també una infografia amb les principals dades.
En aquesta edició s’arrepleguen 20.932 revistes, de 254 categories i 113 països. Més de 14.000 revistes tenen alguna publicació amb accés obert daurat, i més de 4.600 són totalment d’accés obert. I amb la ja esmentada ampliació del contingut de tota la Web of Science Core Collection (Arts & Humanities Citation Index i Emerging Sources Citation Index ), s’han afegit 8.771 revistes.
Hi ha 207 revistes que apareixen per primera vegada amb factor d’impacte i 10 revistes han sigut suprimides d’aquests llistats.
Quant a les revistes que des de la Universitat Politècnica de València es publiquen en el portal PoliPapers, han augmentat considerablement la seua presència en els JCR, passant de 2 a 20 revistes. Si bé només 2 presenten el càlcul de Journal Impact Factor, entren 18 revistes amb la resta d’indicadors que apareixen en aquesta edició, sobretot el Journal Citation Indicator.
Aquestes són les 20 revistes que apareixen en l’edició 2021:

Aquestes són les dades:

Journal Impact Factor Journal Citation Indicator
Col·lecció Categoria JIF RANK Quartile Percentile JCI RANK Quartile Percentile
RIAI SCIE ROBOTICS; 1,202 27/28 Q4 5,36 0,37 31/38 Q4 19,74
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 53/63 Q4 16,67 50/75 Q3 34,00
WRS SCIE AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE 1,233 40/63 Q3 37,30 0,49 47/79 Q3 41,14

 

Journal Citation Indicator
Col·lecció Categoria JCI RANK Quartile Percentile
AGT ESCI MATHEMATICS 0,78 191/470 Q2 59,47
CAA ESCI FILM, RADIO, TELEVISIO 0,20 47/63 Q3 26,19
EARN ESCI ECONOMICS 0,30 398/549 Q3 27,6
EGA AHCI ARCHITECTURE 0,31 59/88 Q3 33,52
EB ESCI ARCHITECTURE 0,00 85/88 Q4 3,98
IA ESCI ENGINEERING, CIVIL 0,19 145/171 Q4 15,5
IJPME ESCI ENGINEERING, MULTIDISCIPLINAR 0,28 100/169 Q3 41,12
LYT ESCI LINGUISTICS 0,10 247/259 Q4 4,83
LOGGIA ESCI ARCHITECTURE 0,21 67/88 Q4 24,43
MUSE ESCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 0,38 507/722 Q3 29,85
REDU ESCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 0,29 547/722 Q4 24,31
RLYLA ESCI LANGUAGE & LINGUISTICS 0,80 118/356 Q2 66,99
RAET ESCI REMOTE SENSING 0,23 41/50 Q4 19,00
REINAD ESCI FAMILY STUDIES 0,17 58/63 Q4 8,73
WPOM ESCI BUSINESS 0,25 222/285 Q4 22,28
VAR ESCI ARCHAEOLOGY 1,70 10/251 Q1 93,71
VITRUVIO ESCI ARCHITECTURE 0,97 23/88 Q2 74,43
VLC ESCI ARCHITECTURE 0,81 31/88 Q2 65,34