Aquest mes de juny s’han publicat les dades de CiteScore 2020 amb informació sobre l’impacte de quasi 26 mil revistes.  CiteScore permet comparar i avaluar l’impacte d’una publicació científica a partir de les dades de la base de dades Scopus, oferint una alternativa o complement al Factor d’Impacte de JCR.

En aquesta edició es continua amb la metodologia que es va emprar en la versió de 2019, els principals canvis eren:

  • Comptabilitzar només els tipus de publicacions revisades per pars (articles, ressenyes, participacions en congressos, capítols de llibre i documents de dades).
  • Ampliar a 4 anys la finestra de citació. Ara les cites es compten acumulativament des de l’any de publicació fins dels 4 anys, no només per a l’any anterior com es feia fins ara.
  • Calcular el CiteScore basat en la quantitat de cites de documents (articles, ressenyes, participacions en congressos, capítols de llibre i documents de dades) per una revista durant quatre anys, dividit pel número del mateix tipus de document indexats en Scopus i publicats en eixos mateixos quatre anys.

CiteScore exclou els anomenats Articles de Premsa, ja que encara hi ha moltes revistes que no empren aquest sistema; encara que si que hi ha revistes, sobretot de grans editorials, que publiquen en avançat. Malgrat això, aquests articles si es tenen en compte en altres apartats de Scopus, per exemple, en els perfils d’autor.

A més, després de la signatura per part d’Elsevier de la Declaració de San Francisco sobre l’Avaluació de la Investigació (DORA) i el seu suport al Manifest de Leiden, s’ha revisat el CiteScore tenint en compte aquests principis:

  • Examinar regularment i actualitzar els indicadors. El CiteScore Tracker actualitza mensualment el CiteScore de l’any actual, pel que es pot veure l’evolució.
  • Mantindre el càlcul de CiteScore disponible públicament, i podent ser verificats les dades. CiteScore és d’accés lliure, sense subscripció a Scopus, a través de la web de mètriques de la revista, de la pàgina de cerca de les fonts i del perfil individual de cada font.
  • Utilitzar un únic decimal, per evitar una falsa precisió.

Hi ha un total de 25.990 títols amb CiteScore 2020, en 330 disciplines:

  • 24.900 revistes
  • 212 revistes especialitzades
  • 728 sèries de llibres
  • 150 sèries d’actes de congressos

De les revistes científiques de la UPV publicades en la plataforma PoliPapers hi ha 13 que estan arreplegades en Scopus, 12 de les quals apareixen en CiteScore 2020.

Respecte a l’edició anterior, 8 d’aquestes revistes milloren les seus dades i apareixen 2 de les 3 revistes acceptades l’any passat en Scopus: VITRUVIO – International Journal of Architectural Technology and Sustainability i International Journal of Production Management and Engineering; malgrat això, la revista Loggia, Arquitectura & Restauración encara no té prou contingut per calcular el seu CiteScore.

En el llistat que segueix podem veure també el CiteScore Rank que ordena pel CiteScore les revistes per categoria temàtica, de forma que podem comprovar l’impacte de cada revista segons la seua posició (percentil).

2020
CiteScore Rank Percentile
Applied General Topology Mathematics->Geometry and Topology 1,2 46/94 51st
Con A de Animación Arts and Humanities->Visual Arts and Performing Arts 0,1 359/532 32nd
Economía Agraria y Recursos Naturales Social Sciences->Geography, Planning and Development 1,0 422/704 39th
Agricultural and Biological Sciences ->Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) 50/85 41st
Environmental Science->General Environmental Science 145/220 34th
EGA Expresión Gráfica Arquitectónica Engineering->Architecture 0,4 76/138 45th
Arts and Humanities->Visual Arts and Performing Arts 159/532 73th
International Journal of Production Management and Engineering Engineering-> Industrial and Manufacturing Engineering 0,0 324/336 1st
Business, Management and Accounting-> Business and International Management 386/399 1st
Business, Management and Accounting-> Strategy and Management 433/440 0th
Decision Sciences-> Management Science and Operations Research 164/166 0th
Revista de Teledetección Earth and Planetary Sciences->Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 1,5 72/106 32nd
Social Sciences->Geography, Planning and Development 340/704 51st
Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial Computer Science->General Computer Science 2,8 78/226 65th
Engineering->Control and Systems Engineering 115/260 55th
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas Arts and Humanities->Language and Linguistics 0,8 278/879 68th
Social Sciences->Linguistics and language 312/935 66th
Virtual Archaeology Review Social Sciences->Archeology 4,0 8/273 97th
Arts and Humanities->Archeology (arts and humanities) 13/295 95th
Computer Science ->Computer Science Applications 230/693 66th
Arts and Humanities->Conservation 4/85 95th
VITRUVIO- International Journal of Architectural Technology and Sustainability Engineering->Architecture 0,3 86/138 38th
Engineering->Building and Construction 164/185 11th
VLC arquitectura. Research Journal Arts and Humanities->Visual Arts and Performing Arts 0,2 229/532 57th
Engineering->Architecture 89/138 35th
Arts and Humanities ->History 746/1328 43rd
Social Sciences ->Urban Studies 162/215 24th
Social Sciences -> Geography, Planning and Development 627/704 11th
World Rabbit Science Agricultural and Biological Sciences->Animal Science and Zoology 1,8 195/416 53rd