Guia per a l’avaluació de repositoris institucionals d’Investigació

Els repositoris institucionals són fonamentals per a garantir la publicació en accés obert dels resultats d’investigació. Aquesta publicació en obert és, al seu torn, necessària per al compliment dels diferents mandats en el cas de la investigació finançada per entitats públiques. Així, una bona gestió i planificació de repositoris resulta fonamental.

En aquest context cobra tota la seua importància nova edició de la Guia per a l’avaluació de repositoris institucionals d’Investigació, fruit del treball de Grup d’Avaluació de Repositoris, grup s’inscriu en el marc de la col·laboració FECyT-REBIUN, i en els quals participa la Biblioteca UPV.

La Guia està dirigida als professionals implicats en la gestió de repositoris científics: responsables, administradors, gestors, tècnics o personal de suport, que disposen així d’una eina d’autoavaluació per a detectar punts forts i àrees de millora, contribuint així a incrementar l’abast i la visibilitat dels repositoris entre la comunitat científica.

En el document es poden consultar els criteris RECOLECTA per a l’avaluació de repositoris institucionals d’investigació. Com a gran novetat d’aquesta edició, la Guia inclou l’adaptació de la codificació de la font de finançament nacional als estàndards d’OpenAIRE i aporta la informació precisa sobre el sistema d’enriquiment d’aquesta metadada que ofereix RECOLECTA a través dels seus serveis web.

Finalment, la Guia mostra les pautes concretes per a aprofundir en diversos aspectes legals i tècnics que són de gran importància per a la comunitat de repositoris que alberguen continguts científics digitals i que volen accedir a serveis globals de valor afegit.