Amb data 16 de juny de 2020 la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT) ha publicat la resolució provisional de les revistes que renoven el Segell de Qualitat FECYT en 2020.

En aquesta ocasió la FECYT ha avaluat d’ofici a totes les revistes que havien de renovar el Segell de Qualitat. Per a la renovació sol s’examinen els indicadors referits a nivell de repercussió, impacte i visibilitat.

Totes les revistes publicades en PoliPapers, portal de revistes científiques de la Universitat Politècnica de València, que tenen el Segell de Qualitat l’han renovat en 2020:

Títol ISSN ISSN-E N Registre Convocatòria Modalitat
Applied General Topology 1989-4147 FECYT219/2020 5ª Convocatòria (2016) Ciències Experimentals
Economía Agraria y Recursos Naturales = Agricultural and Resource Economics 1578-0732 2174-7350 FECYT-045/2020 2ª Convocatòria (2011) Ciències Socials
EGA Expresión Gráfica Arquitectónica 1133- 6137 2254- 6103 FECYT141/2020 4ª Convocatòria (2014) Ciències Socials
REDU. Revista de Docencia Universitaria 1887-4592 1887-4592 FECYT386/2020 6ª Convocatòria (2019) Ciències Socials
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 1886- 6298 1886- 6298 FECYT298/2020 5ª Convocatòria (2016) Humanitats
Revista de Teledetección 1133-0953 FECYT192/2020 4ª Convocatòria (2014) Ciències Experimentals
Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 1697- 7912 1697- 7920 FECYT308/2020 5ª Convocatòria (2016) Ciències Experimentals
Virtual Archaeology Review 1989- 9947 1989- 9947 FECYT419/2020 6ª Convocatòria (2019) Humanitats

Llistat de totes les revistes