PoliPapers en el Índex H de les revistes científiques espanyoles

S’ha publicat recentment l’ Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2014-2018)*. Aquest índex elaborat per Emilio Delgado López-Cózar i Alberto Martín-Martín ens presenta un rànquing de les revistes científiques espanyoles que figuren en Google Scholar Metrics (GSM). Per aparéixer en Google Scholar Metrics les revistes han d’haver publicat 100 articles als últims 5 anys i han de tindre almenys una cita. Aquesta edició abraça el període 2014-2018.

De les revistes que es publiquen en PoliPapers apareixen al rànquing:

Applied General Topology (Categoria Matemàtiques, 8è pocisió dins de la categoria)

 • Índrx H de 9
 • Mediana H de 11

Con A de animación (Art, 11è)

 • Índex  H de 3
 • Mediana H de 4

Economía agraria y recursos naturales-Agricultural and resource economics (Ciències agràries, 8è i Economia i empresa, 22è)

 • Índex  H de 7
 • Mediana H de 9

EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica (Arquitectura, construcció i enginyeria civil, 8è i Urbanisme, 8è)

 • Índex  H de 3
 • Mediana H de 4

EN BLANCO. Revista de Arquitectura (Arquitectura, construcció i enginyeria civil, 16è y Urbanisme, 16è)

 • Índex  H de 1
 • Mediana H de 1

Lenguaje y textos (Lingüística, 15è i Educació, 80è)

 • Índex  H de 6
 • Mediana H de 6

Loggia, Arquitectura & Restauración (Arquitectura, construcció i enginyeria civil, 16è)

 • Índex  H de 1
 • Mediana H de 1

Modelling in science education and learning (Educació, 91è)

 • Índex  H de 4
 • Mediana H de 5

REDU. Revista de docencia universitaria (Educació, 16è)

 • Índex  H de 19
 • Mediana H de 30

Revista de teledetección (Electrònica, computació i telecomunicacions, 5è i Cièncias de la terra, 8è)

 • Índex  H de 8
 • Mediana H de 10

Revista iberoamericana de automática e informática industrial (Electrònica, computació i telecomunicacions, 2è)

 • Índex  H de 11
 • Mediana H de 15

Virtual archaeology review (Història, 5è)

 • Índex  H de 9
 • Mediana H de 11

VLC arquitectura. Research journal (Urbanisme, 10è)

 • Índex  H de 3
 • Mediana H de 3

World rabbit science (Ciències agràries, 5º y Ciències biològiques, 5è)

 • Índex  H de 11
 • Mediana H de 16

WPOM-Working papers on operations management (Economia i empresa, 29è)

 • Índex  H de 6
 • Mediana H de 10

*Delgado López-Cózar, E.; Martín-Martín, A. (2019). Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2014-2018). 4ª ed. Granada, 30 de octubre de 2019.