Amb data 12 de juliol de 2019 s’ha publicat la resolució definitiva de la VI Convocatoria de evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas.

Després de l’avaluació s’atorga el Segell de Qualitat de Revistas Científicas Españolas de FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) amb la que es reconeix la qualitat editorial i científica de les revistes després de comprovar que compleixen uns requisits de professionalització internacionalment reconeguts.

En aquesta convocatòria s’ha atorgat el segell a 100 revistes i l’han renovat 129, amb la qual cosa ascendeixen a 396 les revistes espanyoles amb segell:

Llistat resolució definitiva de revistes que obtenen el Segell

Llistat resolució definitiva de revistes que renoven el Segell

Llistat de revistes amb Segell FECYT

De les revistes publicades en PoliPapers (portal de la Universitat Politècnica de València de revistes científiques digitals) són 8 les revistes que tenen el segell:

Títol Modalitat Convocatòria d’Origen Vigència
Economía Agraria y Recursos Naturales = Agricultural and Resource Economics Ciències Socials 2a Convocatòria (2011) 2020
EGA Expresión Gráfica Arquitectónica Humanitats 4a Convocatòria (2014) 2020
Revista de Teledetección Ciències Pures 4a Convocatòria (2014) 2020
Applied General Topology Ciències Pures 5a Convocatòria (2016) 2020
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas Humanitats 5a Convocatòria (2016) 2020
Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial Ciències Pures 5a Convocatòria (2016) 2020
Virtual Archaeology Review Humanitats 6a Convocatòria (2019) 2020
REDU. Revista de Docencia Universitaria Ciències Socials 6a Convocatòria (2019) 2020