S’acaba de publicar el CiteScore 2018 amb informació sobre l’impacte de més de 23 mil revistes. CiteScore permet comparar i avaluar l’impacte d’una publicació científica a partir de les dades de la base de dades Scopus, oferint una alternativa o complement al Factor d’Impacte de JCR, ja que inclou revistes que no apareixen en la mètrica de JCR (més de 12 mil, en l’edició de 2018).

Des de 2016 CiteScore mesura la relació de cites per article publicat amb una finestra de citació de 3 anys. Arreplega tots els tipus de documents inclosos en Scopus exceptuant els articles in press (acceptados però no publicats encara).

Són vàries les revistes científiques de la UPV incloses en la plataforma PoliPapers que apareixen en CiteScore. En el llistat que segueix podem veure també el CiteScore Rank que ordena pel CiteScore les revistes per categoria temàtica, de manera que podem comprovar l’impacte de cada revista segons la seua posició (percentil).

 

CiteScore Rank Percentile
EARN Social Sciences->Geography, Planning and Development    0,40 451/629 27th
Biological Sciences->Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) 46/61 24th
Environmental Science->General Environmental Science 145/192 24th
WRS Agricultural and Biological Sciences->Animal Science and Zoology 0,94 182/385 52nd
AGT Mathematics->Geometry and Topology 0,500 57/78 26th
RIAI Computer Science->General Computer Science 1,110 91/204 55th
Engineering->Control and Systems Engineering 135/232 41st
EGA Engineering->Architecture 0,080 83/111 24th
Arts and Humanities->Visual Arts and Performing Arts 235/434 44th
RAET Earth and Planetary Sciences->Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 0,780 61/86 29th
Social Sciences->Geography, Planning and Development 327/629 47th
RLyLA Arts and Humanities->Language and Linguistics 0,170 402/702 42nd
Social Sciences->Linguistics and language 443/743 39th
VAR Social Sciences->Archeology 1,770 20/254 92nd
Arts and Humanities->Archeology (arts and humanities) 20/263 92nd
Computer Science ->Computer Science Applications 255/569 55th
Arts and Humanities->Conservation 5/65 93rd