Publicat el Scimago Journal Rank 2018

SCImago Journal Rank és un rànquing que s’obté a partir de les revistes indexades en la base de dades SCOPUS (Elsevier). Aquest rànquing permet una anàlisi de l’impacte de la revista a nivell general i per Categorias.

De les revistes que es publiquen en PoliPapers, el portal de revistes científiques de la Universitat Politècnica de València, hi ha 9 recollides en Scopus i 8 d’elles apareixen en el rànquing SJR.

En aquesta edició, 7 d’aquestes revistes milloren la seua posició, la qual cosa fa que algunes passen al quartil superior: 1 revista en Q1, 4 revistes en Q2, 2 en Q3 i 1 revista en Q4.

Aquesta millora en la posició de les nostres revistes, és resultat del bon fer dels equips editorials, compromesos i conscients de la necessitat de difondre les recerques en una ciència oberta i de qualitat.

Aquests són les dades de les revistes de PoliPapers que apareixen en l’edició actual del SJR.

World Rabbit Science

 • SJR: 0.386/Q2
 • H index: 19

Categoria: Agricultural and Biological Sciences > Animal Science and Zoology

  • Índex: 199/406

Applied General Topology

 • SJR: 0.280/Q4
 • H index: 9

Categoria: Mathematics > Geometry and Topology

  • Índex: 65/80

Revista de Linguística y Lenguas Aplicadas

 • SJR: 0.118/Q3
 • H index: 2

Categoria: Arts and Humanities > Language and Linguistics

  • Índex: 474/753

Categoria: Social Sciences > Language and Linguistics

  • Índex: 519/806

EGA Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica

 • SJR: 0.129/Q2
 • H index: 4

Categoria: Arts and Humanities > Visual Arts and Performing Arts

  • Índex: 143/466

Categoria: Engineering > Architecture

  • Índex: 74/140

Revista de Teledetección

 • SJR: 0.347/Q2
 • H index: 5

Categoria: Earth and Planetary Sciences > Miscellaneous

  • Índex: 142/318

Categoria: Social Sciences > Geography, Planning and Development

  • Índex: 315/699

RIAI – Revista Iberoamericana de Automatica e Informatica Industrial

 • SJR: 0.308/Q2
 • H index: 13

Categoria: Computer Science > miscellaneous

  • Índex: 122/449

Categoria: Engineering > Control and Systems Engineering

  • Índex: 171/759

Economia Agraria y Recursos Naturales

 • SJR: 0.159/Q3
 • H index: 7

Categoria: Agricultural and Biological Sciences > miscellaneous

  • Índex: 198/272

Categoria: Environmental Science > miscellaneous

  • Índex: 225/337

Categoria: Social Sciences > Geography, Planning and Development

  • Índex: 515/699

Virtual Archaeology Review

 • SJR: 0.350/Q1
 • H index: 4

Categoria: Arts and Humanities > Archeology (arts and humanities)

  • Índex: 68/300

Categoria: Arts and Humanities > Conservation

  • Índex: 10/74

Categoria: Computer Science > Computer Science Applications

  • Índex: 390/1823

Categoria: Social Sciences > Archeology

  • Índex: 74/286