En 2008 la Biblioteca UPV va engegar el repositori institucional RiuNet oferint una eina a la comunitat UPV per al dipòsit en obert i la difusió de la producció de la comunitat UPV, augmentant així la visibilitat i impacte. Des de llavors s’han multiplicat les col·leccions i les col·laboracions fins a arribar, 10 anys després, a superar els 80.000 registres i els 60 milions de descàrregues.

2011 va marcar una fita en el suport a l’accés obert amb la publicació de la Política d’Accés Obert de la UPV i, en l’ambit nacional, la Llei de la Ciència i el Decret sobre tesi; a partir d’aqueix moment, les tesis i els resultats de recerca finançats públicament, devien, com a norma general, estar disponibles en accés obert. D’aquesta forma, RiuNet permet als investigadors complir amb els mandats institucionals; el Monitor d’Accés Obert de la UPV posat en marxa per la Biblioteca UPV permet coneixer millor el compliment dels mandats en la nostra universitat.

A més de l’accés en obert, la preservació o la protecció enfront del plagi, des de RiuNet s’han engegat diferents serveis que milloren la difusió i visibilitat, com el Request Copy, que permet la petició directa a l’autor una còpia d’aquells registres en tancat, o el portal Geo UP4, que permet la geolocalitzación dels articles, tesis i treballs final de carrera en obert de les 4 universitats politècniques espanyoles permetent la seua consulta a través d’un mapa interactiu.

Des d’ací, hem de donar les gràcies a tot el personal que ha passat per la unitat de Noves Tecnologies i, en especial, al personal de les biblioteques de centre que, des d’un primer moment, han treballat per millorar el repositori i que ens han acompanyat en aquests 10 anys amb la seua feina i les seues aportacions.