RiuNet, el repositori institucional de la UPV gestionat per la biblioteca, compleix 10 anys que celebrarem al llarg d’aquest curs. Ara com ara, i coincidint amb la Setmana d’Accés Obert, hem preparat algunes infografies amb diversos aspectes que volem destacar.

RiuNet permet el dipòsit de continguts de diversos tipus (científics, institucionals, patrimonials) i, encara que es permeten diferents nivells d’accés, la seua raó de ser és l’accés obert a aquests continguts, facilitant així la protecció dels drets d’autor i la preservació de la producció de la universitat.

Des de l’aparició de RiuNet hem vist com augmentava el nombre de continguts dipositats, les col·leccions creades i els serveis i col·laboracions amb altres estaments de la universitat. Aquesta col·laboració pren la forma d’integració de plataformes, alliberant de treball als investigadors i eliminant possibles errors, com és el cas de la integració amb Senia (el CRIS de la UPV).

El dipòsit en obert en RiuNet és un dels serveis fonamentals, ja que permet el compliment de la Llei de la ciència, del Decret de tesi o dels mandats derivats tant de molts projectes com de la pròpia UE.