Revistes PoliPapers en el nuevo ràquing REDIB

La Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB) acaba de publicar un rànquing desenvolupat en col·laboració amb Clarivate Analytics, amb el propòsit d’augmentar la visibilitat de les revistes científiques iberoamericanes. Al ranking apareixen les revistes que estan incloses alhora en REDIB i en WoS,i la seua metodologia la podem trobar explicar a la pàgina web del rànquing.

Les revistes UPV que apareixen són les següents:

International Journal of Production Management and Engineering

lloc 73 en global, 16 a l’àrea de Ciències Físiques i Enginyeria i primera en la matèria d’Enginyeria

Ingeniería del agua

lloc 255 en global, 22 a l’àrea de Ciències Físiques i Enginyeria i primera en la matèria d’EnginyeriaCivil

Revista de Teledetección

lloc 591 en global, 42 a l’àrea de Ciències Físiques i Enginyeria i primera en la matèria de Teledetecció

WPOM – Working Papers on Operations Management

lloc 95 en global, 62 a l’àrea de Ciències Socials i Humanitats i primera en la matèria de Negocis

Revista sobre la infancia y la adolescencia

lloc 605 en global, 493 a l’àrea de Ciències Socials i Humanitats i primera en la matèria Estudis de la Família

Virtual Archaeology Review

lloc 189 en global, 138 a l’àrea de Ciències Socials i Humanitats i primera en la matèria d’Arqueologia

Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas

lloc 367 en global, 292 a l’àrea de Ciències Socials i Humanitats i primera en la matèria Llengua i Lingüística

VLC arquitectura. Research Journal

lloc 748 en global, 787 a l’àrea de Ciències Socials i Humanitats i primera en la matèria d’Arquitectura

REDU. Revista de Docencia Universitaria

lloc 126 en global, 92 a l’àrea de Ciències Socials i Humanitats i primera en la matèria Educació i Investigació Educativa

email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*