El passat dia 5 es va presentar el portal Geo UP4 resultat del treball realitzat per les 4 universitats polítécnicas espanyoles, agrupades en l’Associació UP4. En la signatura del conveni, Francisco Mora, rector de la UPV, va indicar que “Geo UP4 respon al compromís de les universitats politècniques de transferir a la societat el coneixement que generen”. Així, Geo UP4 permet donar major visibilitat al treball investigador de les universitats participants.

El portal Geo UP4 facilita l’accés obert a textos complets d’articles i treballs de finalització de grau, tesi i tesines, entre altres documents produïts en les universitats, utilitzant com a base els repositoris institucionals, en el cas de la UPV, RiuNet.

GeoUP4, permet una consulta ràpida i intuïtiva gràcies al mapa interactiu, que té el seu origen en el projecte GeoCommons, iniciat per la UPC l’any 2016, i que permet filtrar referències per universitat i àrea de coneixement.

Actualment, l’enllaç mostra un mapa del món interactiu com el d’Open Street Map, amb infinitat de punts assenyalats en els cinc continents. Cada distintiu obri una finestra amb la informació bàsica de l’estudi que s’ha realitzat en aqueixa localització. Per exemple, situant-se sobre la ciutat centroamericana d’El Salvador, és possible accedir a l’estudi “Emprendimiento en El Salvador: la inseguridad ciudadana como barrera“, realitzat per Pablo Pinazo (membre de la UPV) en 2016. Al seu torn, la fitxa enllaça amb els detalls de la publicació en el repositori de cada universitat, amb el pdf del document, els drets d’ús, les estadístiques de descàrrega…

Amb una simple ullada, es pot reconèixer l’impacte de les politècniques en un territori concret, accedint a aquells projectes d’enginyeria i arquitectura dels professors, estudiants i investigadors que tenen relació amb un determinat lloc.

De moment, Geo UP4 està en fase de desenvolupament, però ja es pot accedir a un pilot que mostra quasi 3.000 referències geolocalitzada distribuïdes pels cinc continents. Es preveu que, al final del primer any, el portal continga 20.000 ressenyes de tesi, tesines, projectes de final de grau i de màster, llibres i articles. I que, en finalitzar els quatre anys de durada del conveni, el nombre s’acoste a les cent mil geolocalitzacions.

RiuNet ha facilitat més de 500 localitzacions del total de 3.000. Des de la Biblioteca UPV s’ha treballat a oferir, en aquesta primera fase, diferents tipus de registres (articles, tesis, projectes final de grau…) triats per ser susceptibles de ser geolocalitzats, de manera que aquesta geolocalització aporta informació d’interès i enriqueix el registre.