RiuNet, com a repositori institucional de la UPV, també compta amb diferents col·leccions amb alt valor patrimonial. És el cas, entre uns altres, de la col·lecció de Mapes de la Fundació Luis Giménez, l’arxiu de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País o de la col·lecció d’Estudis fílmics.

Una de les fonts d’aquestes col·leccions és el fons del Centre d’Informació Arquitectònica de l’ETSA de la Universitat Politècnica de València en el qual trobem l’obra gràfica donada per diversos arquitectes a l’Arxiu d’Arquitectura i Urbanisme del Centre d’Informació Arquitectònica. Actualment es troba en procés de digitalització l’obra dels arquitectes Joaquín Rieta Síster, Miguel Colomina i Luis Marés, amb l’objectiu d’oferir aquesta obra en obert.

En aquests moments, podem consultar ja part de la donació de Joaquín Rieta Síster constituïda per plànols, memòries i croquis.

Joaquín Rieta Síster(1897-1982), va ser un arquitecte valencià titulat en l’Escola d’Arquitectura de Barcelona en 1923. Sigué el primer secretari i posteriorment en 1947, Degà del Col·legi d’Arquitectes de la Zona de València. En 1974 va ser triat acadèmic en la Real Acadèmia de Belles arts de Sant Carlos. Entre les seues obres podem destaquen l’Edifici Lorente (1929) o El Cinema Capitol (1930).

Tant els documents originals com la resta de documentació no digitalitzada de la donació Rieta, es troba disponible per al seu estudi i consulta en l’Arxiu, igual que les donacions de Miguel Colomina i Luis Marés, encara en procés de digitalització.