PoliPapers en l’Índex H de les revistes científiques espanyoles

Emilio Delgado López-Cózar, Alberto Martín-Martín y Enrique Orduña-Malea acaben de publicar la 6na edició del Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics*. En ell ens presenten un rànquing de les revistes científiques espanyoles que figuren en Google Scholar Metrics (GSM). Per a aparèixer en Google Scholar Metrics les revistes han d’haver publicat 100 articles en els últims 5 anys i tindre almenys una cita. Aquesta edició cobreix el període de 2012 a 2016.

De les revistes que se publiquen en PoliPapers apareixen:

REDU. Revista de docencia universitaria (Categoria Educació, lloc dins de la categoria 2on)

 • Índex H de 21
 • Mediana H de 30

World rabbit science (Cièncias agrèries, 4at y Cièncias biològiques, 6è)

 • Índex H de 11
 • Mediana H de 13

Revista iberoamericana de automática e informática industrial (Enginyeria, 7è)

 • Índex H de 9
 • Mediana H de 11

Virtual archaeology review (Histèria, 6è)

 • Índex H de 6
 • Mediana H de 7

EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica (Enginyeria, 13è i Urbanisme, 3er)

 • Índex H de 4
 • Mediana H de 7

Con A de animación (Art, 8è)

 • Índex H de 3
 • Mediana H de 5

EN BLANCO. Revista de Arquitectura (Urbanisme, 5è)

 • Índex H de 1
 • Mediana H de 1

 

*Delgado López-Cózar, E.; Martín-Martín, A.; Orduña-Malea, E.; (2017). Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2012-2016). EC3 Reports, 20. Granada, 26th November 2017. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.29279.56484

Leave Comment

Your email address will not be published.

*