Gràcies a @bibliovirtual ens assabentem que Pubmed: [ofrece] acceso al texto completo a través de repositorios institucionales.

PubMed ofereix un nou sistema per a accedir al text complet dels articles citats amb un enllaç al repositori institucional on es troba dipositat en accés obert el document, des de la icona de la dreta o des de Linkout– more resources. Aquesta opció sorteja la necessitat d’estar subscrit a la revista per a poder accedir al text complet d’aquells articles citats però no dipositats en PubMed Central.

En la pàgina LinkOut Resources: institutional repository estan tots els repositoris institucionals arreplegats fins hui.

De moment, RiuNet és un dels 4 repositoris espanyols que han sigut inclosos, augmentant amb açò la visibilitat de la producció científica de la comunitat UPV dipositada en accés obert en RiuNet.

Per a participar els repositoris han de sol·licitar la inclusió en aquest servei.