PoliPapers contínua creixent en Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Des que al novembre de 2015 Thomson Reuters llançara el seu nou recurs Emerging Sources Citation Index (ESCI) en el seu portal Web of Science ha sigut constant l’entrada en el mateix de noves revistes.

Fa un any ja anunciàvem l’entrada de diverses revistes que es publiquen en PoliPapers (portal de la Universitat Politècnica de València per a impulsar l’edició en obert de revistes científiques digitals) en ESCI. I, enguany, s’han sumat 8 més de les nostres revistes. Des d’aquest recurs s’augmenta la visibilitat de les revistes i es comença el procés de selecció per a poder entrar en els recursos de la Web of Science que calculen el factor d’impacte (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index).

Ara hi ha un total de 14 revistes de PoliPapers recollides en la Web of Science:

Science Citation Index Expanded

WRS World Rabbit Science

Arts & Humanities Citation Index

EGA EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica

Emerging Sources Citation Index

VLClogo111_111 VLC arquitectura. Research Journal
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas
ijpme International Journal of Production Management and Engineering
applied Applied General Topology
Working Papers on Operations Management
Revista sobre la infancia y la adolescencia
Logo_IA Ingeniería del agua
Revista de Teledetección
Virtual Archaeology Review
Economía Agraria y Recursos Naturales – Agricultural and Resource Economics
REDU. Revista de Docencia Universitaria
Con A de Animación
email

Leave Comment

Your email address will not be published.

*