Els investigadors necessiten distingir les seues activitats de recerca de les d’altres investigadors amb noms similars al seu, i l’ús d’un identificador digital com ORCID permet la correcta atribució de les seues activitats de recerca, afavorint la visibilitat i l’impacte de les seues publicacions.

ORCID és un sistema internacional que compta amb el suport dels principals editors (Nature, Elsevier, Wiley, IEEE, ACS, AIP, Springer…) i institucions de recerca (CERN, MIT…) i facilita la recuperació d’informació bibliogràfica dels treballs d’un investigador.

Cada vegada un major nombre d’institucions i universitats col·laboren amb aquest projecte, entre les novetats de les últimes setmanes cal destacar:

  • Un únic perfil d’autor en la Web of Science

Disposar d’un identificador Orcid i mantenir-ho actualitzat amb les seues publicacions, permet a un investigador tindre un únic perfil d’autor en Web of Science (WoS). Des del passat 1 de desembre, si un investigador disposa d’un perfil Orcid actualitzat amb les seues publicacions, tots els documents associats amb aquest identificador apareixeran en WoS sota un únic autor.

  • Integració entre Orcid i Mendeley

Ja és possible connectar l’identificador ORCID de cada investigador amb el seu perfil de Mendeley. Per a vincular-los entre si, l’investigador només ha d’accedir al seu perfil de Mendeley i dins d’Other IDs seleccionar Create or Connect your Orcid ID.


És possible connectar un ID d’ORCID ja existent, o crear un de nou realitzant la connexió en el mateix procés.

Es pot triar entre dues opcions: només vincular els dos comptes, o connectar i importar tota la informació del perfil i les publicacions des del compte d’ORCID a la de Mendeley.

En una primera fase es tracta s’una importació única, però en un futur pròxim es preveu que la sincronització siga permanent entre tots dos perfils.