És una pregunta que ens fan reiterativament i que té la seua lògica ja que, al principi, l’objectiu d’un repositori és donar accés al text complet, en aquest cas de la producció institucional de la UPV, i són molts els repositoris que només mostren els registres en accés obert.

L’objectiu de RiuNet és doble, d’una banda, està la conservació de la producció de la nostra institució, i per un altre la seua difusió.

Respecte a la difusió no hem d’oblidar que en RiuNet SEMPRE respectem els drets d’explotació estiguen aquests en mans dels autors (com en el cas dels treballs acadèmics) o de les editorials. En aquest segon supòsit, que la editorial tinga els drets d’explotació, podem trobar-nos amb el cas de que no es permeta l’accés al text complet a través del repositori; per això, com hem parlat altres vegades demanem a l’autor que puge la versió d’autor que, en la majoria d’ocasions, sí es pot posar en obert.
Però, què fer quan la política editorial no permet l’accés a cap de les versions o l’autor no vol posar-la en obert? RiuNet ens ofereix una alternativa.

Una forma de donar accés al text complet d’una obra és permetre que un “investigador” li la demane directament a l’autor i açò és el que estem fent gràcies a una funcionalitat del programari DSpace en el qual està desenvolupat RiuNet.

Gràcies a que en RiuNet tenim les metadades dels documents en accés tancat (igual que els que estan en accés obert) qualsevol pot “descobrir-los” des de RiuNet, des de Polibuscador, l’eina de descobriment de la biblioteca, o des d’internet, incloent google o Google Acadèmic, a més dels múltiples recol·lectors i directoris que ens recol·lecten. I ací és on entra l’opció “Request a copy” que es pot veure en els registres en accés tancat en RiuNet

1_pls

Si un investigador no té accés al text complet d’un document ni en RiuNet ni a través de la versió editorial que es pot trobar en la pròpia fitxa de metadades de l’obra perquè la seua institució no la té subscrita pot usar aquesta opció:

polisc2

A través d’aquest formulari se sol·licita a l’autor de l’obra una còpia, podent identificar-se l’interessat i explicar els motius que “convencen” a l’autor.

D’aquesta forma un autor que ha decidit no posar la seua obra totalment en accés obert pot proporcionar-li una còpia a una persona concreta eliminant possibles temors de qui i com va a usar la seua obra. També a través d’aquesta opció un autor pot compartir la seua obra amb un “col·lega” encara que els drets d’explotació de la mateixa els haja cedit a una editorial, ja que aquest intercanvi entre parells és un dels drets que mantenen els autors en signar una CTA (Copyright Tranfer Agreement), ja que no es tracta d’una posar en accés obert una obra sinó de compartir-la de manera privada amb finalitats de recerca.

És el moment dels nombres. Des que aquesta funcionalitat es va engegar s’han enviat 3911 sol·licituds de les quals:

  • 1834 han sigut acceptades per l’autor i s’ha enviat el fitxer
  • En 565 ocasions l’autor ha contestat a l’interessat però indicant que per diversos motius no podia compartir el fitxer, encara que si s’ha creat una connexió autor-lector.
  • 1126 són les ocasions en les quals l’autor no ha respost. Som conscients que en moltes ocasions aquests autors no entenien el correu, ja que desconeixien aquesta funcionalitat i és un dels motius d’aquest post, també en ocasions hem obtingut resposta negativa del correu de contacte.
  • En 386 ocasions no s’ha pogut contactar amb l’autor ja que no comptem amb el seu correu.

Creiem que aquestes dades responen a la pregunta inicial, perquè teniu treballs en accés tancat en RiuNet?