cap_v

La Setmana d’Accés Obert és un esdeveniment internacional de caràcter anual al que, des de fa diversos anys, s’uneix la Biblioteca UPV.
Tal com vam fer en 2015 centrarem els actes en una única jornada, el dijous 27, amb el títol d’Open in Action: Les dades de recerca, un pas més cap a la ciència oberta.

En els últims anys hem parlat molt de l’Horitzó 2020 i l’accés obert i en aquesta jornada reflexionarem sobre un pas indispensable per a la ciència oberta: les dades obertes.

La jornada començarà amb una ponència de la investigadora del CSIC Reme Melero que analitzarà les polítiques d’accés obert de les entitats finançadores i la seua aplicació a les dades.

La professora Antonia Ferrer mostrarà els resultats d’un estudi sobre necessitats dels investigadors espanyols sobre les dades obertes.

A continuació diversos serveis de la UPV i la CPI centraran la seua intervenció en el suport que ofereixen en la gestió d’aqueixes dades de les recerques. La jornada acabarà amb la presentació de l’editorial MDPI i el seu model de publicació en accés obert.

La matrícula es realitzarà a través del CFP. Si no pots, acudir la jornada es trasmetrà per streaming. (Es pot accedir a la gravació a RiuNet)

Si eres estudiant de doctorat podràs convalidar la jornada per 2 crèdits de lliure elecció.

Podeu recuperar les presentacions dels diferents ponents en RiuNet, així com veure les dels anys anteriors.

programa_cast