World Rabbit Science World Rabbit Science és la revista oficial de la World Rabbit Science Association (WRSA). Un dels principals objectius de la WRSA és fomentar la comunicació i la col·laboració entre persones i organitzacions relacionades amb la cria de conills i la cunicultura en general.

Applied General Topology Només publica articles de recerca originals relacionats amb les interaccions entre la topologia general i altres disciplines matemàtiques, com també els resultats topològics amb aplicacions en altres àrees de la ciència, i el desenvolupament de teories topològiques d’importància per a futures aplicacions.

Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas Publicació científica d’àmbit internacional que té l’objectiu fonamental de contribuir a l’avanç i el desenvolupament del coneixement de les llengües. I per això serveix de lloc de trobada de diverses tradicions en l’estudi de la ciència lingüística, enforteix l’ús d’un llenguatge comú i l’intercanvi de mètodes, resultats i experiències.

EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica Publicació periòdica de l’Associació Espanyola de Departaments d’Expressió Gràfica Arquitectònica.

Working Papers on Operations Management Documents de treball que inclouen avanços i resultats de treballs de recerca sobre gestió d’operacions en general.

VLC arquitectura. Revista de Investigación Revista de recerca d’àmbit internacional que publica reflexions sobre projectes arquitectònics i urbans des del vessant tècnic, energètic i material fins a la perspectiva teòrica, històrica i gràfica. També publica treballs de recerca centrats en l’aprenentatge de l’arquitectura.

International Journal of Production Management and Engineering Revista científica bianual d’accés obert que publica articles en anglès, teòrics i empírics. Les col·laboracions han de promoure el progrés i la comprensió de fenòmens relacionats amb tots els aspectes de l’enginyeria de producció i direcció.

Revista sobre la infancia y la adolescencia La revista es presenta com un fòrum permanent de discussió i reflexió en el qual participen professionals i investigadors, tant d’Espanya com de la resta del món, que treballen amb menors o que tenen els menors com a objecte d’estudi.

Ingeniería del agua Aquesta revista naix de l’associació de la Fundació per al Foment de l’Enginyeria de l’Aigua (FFIA) i la International Water Association (IWA) amb la finalitat de promoure una publicació que permeta la difusió i discussió d’avanços científics sobre l’enginyeria de l’aigua en espanyol i portuguès.

Revista de Teledetección Revista oficial de l’Associació Espanyola de Teledetecció. Es tracta d’una publicació cientificotècnica de caràcter semestral en què es publiquen articles originals de recerca relacionats amb les diverses aplicacions i el desenvolupament metodològic de la teledetecció. Els articles poden publicar-se tant en espanyol com en anglès. La revista és d’accés obert i la publicació d’articles és gratuïta.

Modelling in Science Education and Learning Revista científica d’accés obert dedicada a l’ús de models en ciències de l’educació amb una especial atenció als models de caràcter matemàtic.

Con A de animación Revista de recerca centrada en l’estudi dels aspectes teòrics, tècnics, artístics i humans de la producció d’imatge animada. Es tracta d’una iniciativa pionera en llengua castellana que segueix l’exemple d’altres revistes internacionals de prestigi nascudes de la Society for Animation Studies.

Culturas. Revista de Gestión Cultural Aquesta revista naix a iniciativa del Màster Interuniversitari en Gestió Cultural. La revista inclou articles que aporten coneixement en la gestió cultural en el sentit més ampli, tant sobre patrimoni com sobre museus, turisme, arts escèniques, etnologia, les TIC aplicades a la gestió o altres aspectes culturals. La revista difon en obert estudis de recerca, tant de docents com de professionals, sobre gestió cultural o treballs de recerca de doctorats o màsters.

Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences Aquesta revista publica articles d’alta qualitat sobre qüestions teòriques i empíriques d’educació, ciències socials i tecnològiques tractades amb una perspectiva multidisciplinària. La revista també presenta estudis de casos centrats en les implicacions pràctiques i treballs relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge en les disciplines socials i la ciència i, finalment, ressenyes de novetats bibliogràfiques.

homeHeaderLogoImage_es_ES (1) EME Experimental Illustration, Art & Design EME és una revista de recerca de periodicitat anual i bilingüe, centrada en l’àmbit de la il·lustració, l’art i el disseny. Té l’objectiu prioritari de servir d’espai de reflexió sobre aquestes disciplines: relació amb la societat, evolució històrica i innovacions.

LOGGIAlogo Loggia, Arquitectura & Restauración Revista dedicada a la disciplina de la restauració arquitectònica i els camps afins de la restauració pictòrica, escultòrica i arqueològica. S’edita des de l’any 1996. La revista publica estudis, teories, metodologies i tècniques d’intervenció en el patrimoni històric arquitectònic amb l’objectiu de difondre la conservació i la restauració del patrimoni de manera sistemàtica i periòdica. També té l’objectiu de crear un fòrum d’opinió on es puguen debatre els articles i les obres que fan aportacions al camp de la conservació i restauració.

Virtual Archaeology ReviewRevista web acadèmica, d’accés obert, revisada de manera anònima per persones expertes. Se centra en una mescla d’art i enginyeria que investiga en el nou camp de l’arqueologia virtual. La revista és majoritàriament interdisciplinària i publica treballs acadèmics sobre conservació, documentació, topografia 3D, visió per ordinador, disseminació, jocs i altres disciplines relacionades amb el patrimoni cultural i l’arqueologia.

VITRUVIOInternational Journal of Architectural Technology and Sustainability és una revista internacional de recerca que publica articles relacionats amb l’arquitectura tècnica i la sostenibilitat. L’objectiu és presentar avanços tècnics originals, mètodes innovadors i aplicacions tecnològiques amb la finalitat de contribuir al desenvolupament sostenible a través de l’arquitectura.

EN BLANCO. Revista de Arquitectura  La revista ENBLANCO té com a objectiu principal difondre les innovacions més destacades en el camp de l’arquitectura de formigó vist, blanc o acolorit. Fundada l’any 2008, és una iniciativa del Departament de Projectes Arquitectònics de l’ETS d’Arquitectura de València a través de la Càtedra Blanca de València.

The EuroCALL Review Revista de l’Associació Europea per a l’Ensenyament d’Idiomes Assistit per Ordinador que inclou informació sobre projectes de recerca, desenvolupament i innovació relacionats amb l’ensenyament de llengües assistit per ordinador, articles d’opinió, ressenyes bibliogràfiques i de webs per a l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües estrangeres, agenda d’activitats, etc.


Economía Agraria y Recursos Naturales – Agricultural and Resource Economics Revista de la Asociación Española de Economía Agraria (AEEA), que es publica des de l’any 2001 amb periodicitat semestral. El propòsit d’aquesta publicació és contribuir a la difusió i discussió crítica dels avanços científics, tecnològics i de desenvolupament tècnic en el camp de l’economia agroalimentària i dels recursos naturals.

REDU. Revista de Docencia Universitaria REDU  és una publicació científica que es dirigeix a un públic interessat per l’educació superior en general i per la docència universitària en particular: gestors, docents i investigadors d’aquest àmbit. Té com a objectiu principal promoure l’intercanvi d’informació i idees sobre investigacions empíriques i d’experiències entre docents, administradors i professionals en relació amb l’educació superior.

Lenguaje y Textos Aquesta revista, editada per la Societat Espanyola de la Llengua i la Literatura (SEDLL), naix en 1991 amb la finalitat de constituir un espai de referència de la recerca científica i d’innovació en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües i literatures de tots els nivells educatius vinculats a l’educació formal i no formal. Té com a objectiu fonamental donar a conèixer treballs i investigacions de qualitat vinculats a l’àrea de didàctica de les llengües i les literatures amb diversos enfocaments.

RIAI. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial La Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (RIAI)  és l’òrgan d’expressió del Comitè Espanyol d’Automàtica (CEA), membre de la Federació Internacional de Control Automàtic (IFAC). La revista es mou en el marc de la comunitat iberoamericana i, en general, en els entorns on l’espanyol constitueix l’idioma bàsic i no excloent de comunicació. RIAI engloba l’ampli camp de la teoria de control, l’enginyeria de sistemes, l’automatització, la robòtica, la regulació automàtica i les diverses tecnologies emprades en la creació de sistemes de control, en particular els que es basen en ordinadors i xarxes de comunicacions.

Ciencia, Técnica y Mainstreaming Social revista científica de la Universitat Politècnica de València, té com a objectiu difondre les aportacions de les investigacions, les anàlisis i els estudis científics i tecnològics com a elements d’innovació social amb una perspectiva integradora que permeta aconseguir la igualtat entre dones i homes.

ANIAV – Revista de Investigación en Artes Visuales Recerca en les arts visuals i des de les arts visuals. Inclou continguts de pràctica, teoria, crítica i gestió de l’art en els diversos mitjans i àrees que aborden els principals punts d’interès de l’art contemporani.


JCLR. Journal of Computer-Assisted Linguistic Research
és una revista revisada per experts amb cegament doble que publica articles científics d’alta qualitat sobre estudis lingüístics en què les eines o tècniques informàtiques tenen un paper important. JCLR té com a objectiu promoure la integració dels ordinadors en la recerca lingüística. En particular, els articles de JCLR són una clara contribució a la recerca en què el programari té un paper clau per a representar i processar dades escrites o parlades.

EGE Revista de Expresión Gráfica en la Edificación
Revista científica adscrita al camp de l’expressió gràfica arquitectònica i l’enginyeria gràfica. Dirigida a professionals i docents relacionats amb la representació de l’arquitectura, el paisatge, el territori i el patrimoni. Té l’objectiu de promoure la difusió del coneixement entre les persones interessades en l’expressió gràfica arquitectònica i l’enginyeria gràfica.

LC. Revue de recherches sur Le Corbusier
LC aspira a convertir-se en una nova revista l’epicentre de la qual serà Le Corbusier i la pluralitat de la seua obra. Igual com L’Esprit Nouveau, LC desitja ser una “revista mundial dedicada a l’estètica del nostre temps, en totes les manifestacions”. Aquest és el nostre programa: partint de Le Corbusier, descriure generoses circumvolucions per a aprehendre l’estètica i les arts del nostre temps.

Journal of Applied Research in Technology & Engineering
Open access international scientific journal that publishes applied research peer-reviewed articles in English twice a year. Contributions should promote practical and real-world case studies but also theoretical research in order to provide solutions to engineering challenges in the areas of Chemical, Electrical, Manufacturing, Materials, Mechanical and Textile Engineering. The journal provides in-depth coverage of cutting-edge of the latest and ground-breaking applied research in the corresponding areas.

Revista de Historia de la Construcción Arreplega els temes propis del camp disciplinar de la Història de la Construcció, és a dir, de les pràctiques constructives en el curs del temps. S’interessa, doncs, per la construcció de l’arquitectura i l’enginyeria civil al llarg de la història. Cerca abordar aquests temes des dels seus aspectes més centrats en les tècniques i procediments, així com des d’uns altres, com els mitjans de concepció i control, l’organització del treball o les condicions que limiten o fan possible les obres, en la mesura en què expliquen l’activitat constructora.