Si estàs interessat, pots sol·licitar allotjament en PoliPapers contactant amb la Editorial UPV per correu o des del formulari web de sol·licitud d’edició de revista.
El Comitè editorial i el Vicerector/a d’investigació valoraran si la revista presentada compleix els requeriments per a ser allotjada.