Gestió dels drets d’autor

Una de les principals preocupacions dels autors a l’hora d’auto-arxivar les seues publicacions en un repositori és la relativa als drets d’autor i de si tenen permís o no per a posar en obert els seus articles.

És molt important que els autors mantinguen els seus drets i que analitzen molt bé el tipus de contracte o cessió de drets que signen amb l’editorial.

Algunes recomanacions per a mantenir els drets de les obres serien:

  • Llegir acuradament els contractes/acords abans de signar-los.
  • Posar-se en contacte amb l’editor si es considera que l’acord és molt restrictiu per a intentar negociar alguna excepció.
  • Modificarl’acord que se signa amb l’editorial. Hi ha institucions que faciliten models de contractes perquè els autors puguen establir els drets que volen conservar sobre les seues obres. Una altra possibilitat és afegir una addenda al contracte, especificant què drets es volen conservar. Hi ha eines d’ajuda que faciliten als autors models de contractes o d’addendes com són:
  • Recolzar de forma activa aquelles revistes que tinguen acords de drets més oberts. Els usos que permeten les diferents editorials poden consultar-se en les bases de dades Sherpa/RoMEO y Dulcinea (per a revistes espanyoles).
  • Aplicar llicències d’ús, tipus Creative Commons,  a les nostres publicacions